Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - Január 2019

10. 01. 2019

Logo uradu splnomocnenca

DO NOVÉHO ROKU VÁM AKO PRVÉ SPRÁVY PRINÁŠAME ÚVODNÉ SLOVÁ SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A VEDÚCICH PROJEKTOV REALIZOVANÝCH NA ÚRADE SPLNOMOCNENCA

Milí partneri, priatelia a priateľky, kolegovia a kolegyne,

ďakujem Vám za všetkým za to, čo sme spoločne v roku 2018 pri rozvoji občianskej spoločnosti a otvorenom vládnutí dosiahli. Jedným z najvýraznejších úspechov je prijatie Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý vznikol v úzkej spolupráci práve s Vami, našimi spoľahlivými partnermi. Vďaka národnému projektu Participácia s pilotnými projektami, na ktorých spolupracujú mimovládne neziskové organizácie s partnermi z verejnej správy, zlepšujeme tvorbu verejných politík na všetkých úrovniach vládnutia od národnej až po lokálnu. V jedinečnom projekte Partnerstvo pracujeme spoločne s partnermi z mimovládnych neziskových organizácií na tom, aby komplexná problematika riadenia fondov EÚ bola zrozumiteľnejšia, otvorenejšia a transparentnejšia. Rozbehli sme práce na národnom projekte Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti a ako partneri aj spoluprácu na národnom projekte Pomoc obetiam trestných činov.

Spolupráca s našimi partnermi bola a zostáva našim ústredným motívom aj v tomto roku. Čaká nás tvorba dvoch základných dokumentov úradu – Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie dva roky ako aj ďalšia spolupráca v rámci Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.

Ešte raz Vám ďakujem za to, čo sme už spolu urobili a teším sa na to, čo všetko spolu ešte dokážeme.

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


 

V mene tímu národného projektu Participácia by som vám rada popriala šťastný vstup do nového roka 2019. Želám vám, aby bol rok 2019 príbehom s dobrým koncom, ktorý aj v prípade nástrah a problémov ustojíte bez straty rovnováhy.

PS: viac slnka, viac humoru a viac participácie :)

Barbara Gindlová,  Národný projekt Participácia


 

V mene tímu a expertov projektu Partnerstvo vám prajem šťastný a úspešný rok 2019. Verím, že tento rok bude rokom spolupráce a odvahy skúšať robiť veci otvorene, v dialógu štátu a jeho prirodzených partnerov. Prajem, aby Slovensko zvládlo výzvy spojené s využívaním eurofondov a zodpovedne a kvalitne sa pripravilo na nové obdobie fondov EÚ po roku 2020. Aj my sa budeme snažiť prispieť k dielu a otvoriť programovanie eurofondov občianskej spoločnosti.

Miroslav Mojžiš, Projekt technickej pomoci Partnerstvo


 

V Novom roku, moji milí,
lásky, blaha, zdravia, sily,
úspechov a šťastia veľa
z úprimného srdca želá
kolektív projektu Výskum!

Martin Mňahončák, Národný projekt Výskum


 

Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 557 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]