Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - jeseň 2018

11. 12. 2018

Logo úradu splnomocnenca vlády sr pre rozvoj občianskej spoločnosti

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Koordinované riadenie podpory sociálneho podnikania z fondov EÚ témou v Banskej Bystrici

V dňoch 6. – 7. októbra 2018 sme v Banskej Bystrici zorganizovali v rámci projektu Partnerstvo dvojdňový workshop na tému koordinovaného riadenia podpory sociálneho podnikania z fondov EÚ. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia ministerstiev zodpovedných za podporu tejto dôležitej témy, experti z MNO zapojení do projektu Partnerstvo 2 a regionálni aktéri, vrátane VÚC a mesta Banská Bystrica. Vo večerných hodinách prebiehala neformálna diskusia so sociálnymi podnikateľmi z regiónu. Na druhom dni workshopu sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, gestor témy sociálnej ekonomiky na Slovensku. účastníci sa zhodli na tom, že téma je natoľko komplexná, že je potrebná spolupráca tak medzi rezortmi, ako aj na regionálnej úrovni. Preto už 7. decembra 2018 prebehne druhé podujatie pre regionálnych aktérov z bystrického kraja, ktorého cieľom je diskusia o potrebách, výzvach a možnostiach v podpore sociálneho podnikania v regióne.

Spustili sme jedinečný pilotný projekt zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách

Dňa 10. októbra 2018 sme v rámci projektu NP Parti spustili jedinečný projekt, ktorý zavádza schému participatívnych rozpočtov na stredných školách. Projekt vznikol v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Je to prvá dotačná schéma na Slovensku pre prvých 16 prihlásených stredných škôl v pôsobnosti TSK. Školy dostanú po 1000 eur na projekty, ktoré budú navrhovať, o ktorých budú diskutovať a hlasovať študenti stredných škôl. Cieľom projektu je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí. Viac informácií o projekte nájdete na našej webstránke

Týždeň otvoreného vládnutia 2018 – ďakujeme!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa v týždni od  22. do 26. októbra 2018 prišli pozrieť na tretí ročník Týždňa otvoreného vládnutia 2018. Veríme, že ste si v našom programe plnom inšpiratívnych diskusií, prezentácií a workshopov našli to svoje. V línii hlavnej témy – kultúra komunikácie a vládnutia, sme podujatie otvorili diskusiou o globálnych aj lokálnych témach, úlohe občianskej spoločnosti či samospráve v nich spolu s predstaviteľmi štátu, mimovládneho neziskového sektora a samosprávy. Už teraz sa tešíme a srdečne Vás pozývame na ďalší Týždeň otvoreného vládnutia na jar 2019. Dovtedy si prečítajte dojmy, myšlienky a odporúčania z jednotlivých podujatí, ktoré sme zosumarizovali do záverečnej správy na našej webstránke.  

O skúsenosti s participáciou sme sa podelili na Národním dni participace v ČR

Dňa 13. novembra sa v Českej republike konal Národní den participace. Zástupcovia ÚSV ROS na stretnutí prezentovali agendu úradu splnomocnenca v oblasti participácie – v kontexte národného projektu NP Parti či participácie verejnosti v legislatívnom procese. Obohacujúcou časťou bola príležitosť vymeniť si skúsenosti v téme participácie so zástupcami z ČR.

Zúčastnili sme sa konferencie Bibliosféry 2018

V dňoch 19. – 21. novembra sa zástupkyne ÚSV ROS zúčastnili konferencie pre knihovníkov a knihovníčky na Slovensku. Cieľom konferencie je hľadať odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam – napríklad aj v problematike otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu.  V tomto kontexte sú knižnice veľmi dôležitými aktérmi, ktorí by mali byť pripravení poskytovať výskumníkom či vedcom aktuálne informácie o súčasných trendoch otvoreného publikovania a asistovať im pri tomto procese.

Register mimovládnych neziskových organizácií účinný od 1. januára 2019

Dňa 27. novembra 2018 schválila NRSR opakovane návrh Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý tak začne byť účinný od 1. januára 2019. Teší nás, že zákon vznikol za širokého konsenzu všetkých relevantných aktérov, s ktorými prebiehala aktívna spolupráca počas celej tvorby. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje v prvej polovici roka informovať mimovládne neziskové organizácie o obsahu zákona, o detailoch budeme informovať na našej webstránke.  

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti diskutoval na podujatí Human Forum v Banskej Bystrici

28. – 29. novembra 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil piaty ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl diskutoval v rámci podujatia spoločne s Veronikou Prachárovou, riaditeľkou Inštitútu dobre spravovanú spoločnosť, Marcelom Zajacom, predsedom Rady mimovládnych neziskových organizácií pri vláde SR a Beátou Hirt z Komunitnej nadácie Zdravé mesto o mieste mimovládnych neziskových organizácií v slovenskej spoločnosti. Záznam z diskusie je dostupný na tomto mieste.

Mimovládne neziskové organizácie, zapojte sa do projektu Výskum!  

ÚSV ROS v rámci projektu Výskum MNO pozýva mimovládne neziskové organizácie, aby sa zapojili do pripravovaného národného projektu, ktorý bude skúmať okrem socio-ekonomického prínosu neziskového sektora aj vývoj a trendy občianskej spoločnosti na Slovensku.

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré majú záujem byť súčasťou projektu, môžu vyplniť kontaktný formulár, ktorý je dostupný aj s ďalšími informáciami na našej webstránke.

17. zasadnutie Rady vlády pre MNO

Dňa 4. decembra 2018 sa konalo riadne 17. zasadnutie Rady vlády pre MNO, ktorému predsedala ministerka vnútra SR Denisa Saková. Hlavnou témou zasadnutia boli otázky ohľadom transparentnosti a financovania mimovládnych neziskových organizácií, charitatívna lotéria a aktuálne udalosti. Rada prijala 5 uznesení. Informácie zo zasadnutia Rady vlády pre MNO sú dostupné na našej webstránke.

Splnomocnenec sa zúčastnil na 55. Valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru

Dňa 7. decembra 2018 sa splnomocnenec Martin Giertl zúčastnil a vystúpil s prejavom na 55. VZ SOV. Toto historicky významné zasadnutie prijalo uznesenie, ktorým sa mení SOV na strešnú organizáciu športov v SR a zároveň sa mení názov zo Slovenského olympijského výboru na Slovenský olympijský a športový výbor. V tejto súvislosti došlo na základe odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru aj k zmene znaku SOŠV. Vytvorením jednotnej strešnej organizácie vzniká reprezentatívny orgán, ktorý zastrešuje najväčší počet mimovládnych organizácií (najmä občianskych združení) v SR.

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Lacika z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 458 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]