Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - September 2018

20. 09. 2018

Logo

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE.

Týždeň otvoreného vládnutia 2018 – rezervujte si čas

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) Vás srdečne pozýva na každoročné celotýždňové podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2018. Po úspešnom minuloročnom Týždni otvoreného vládnutia 2017, počas ktorého sa uskutočnili inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie dobrých príkladov v témach ako otvorené vzdelávanie, participácia, otvorené informácie, otvorená legislatíva či boj proti korupcii, sa tento ročník zameriame predovšetkým na kultúru otvoreného vládnutia. V týždni od 22. do 26. októbra 2018 sa môžete tešiť na praktické workshopy, ktoré vznikli v spolupráci s relevantnými aktérmi z prostredia štátnej správy, samosprávy, či občianskej spoločnosti, ktorí sa jednotlivým témam venujú. Viac informácií nájdete na našom webe.

Brave New Worlds?! (Budúcnosť demokracie a občianskeho vzdelávania)

V dňoch 6.- 9. septembra sa v francúzskom Marseille konala konferencia európskej iniciatívy NECE (Networking European Citizenship Education) s názvom Brave New Worlds, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ÚSV ROS z projektu NP Participácia. Jednou z nosných tém konferencie bolo poukázanie na to, ako môže výchova k občianstvu viesť k zmierňovaniu, v niektorých prípadoch dokonca k prekonávaniu aktuálneho trendu „demokratickej recesie“. Konferencia otvorila aj tému prebiehajúcej technologickej transformácie, ktorá digitalizuje náš každodenný život a umožňuje spoločnostiam a skupinám sociálnych médií manipulovať verejnú mienku. Ďalšie informácie o konferencii nájdete na našom webe.

Participácia jednou z ústredných súčastí tvorby Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

Dňa 10. septembra 2018 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnil spoločného rokovania Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 a pre prípravu Národného investičného plánu na roky 2018 – 2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Richard Raši na stretnutí zdôraznil, že pre implementáciu Agendy 2030 je jedným z kľúčových nástrojov vytvorenie strategického dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“, ktorý by mal vznikať v spolupráci s relevantnými partnermi podobne ako identifikácia priorít v rámci Agendy 2030. Viac informácií o zasadaní pracovnej skupiny nájdete na našom webe.  

V rámci projektu Výskum prvý krát zasadali sektorové rady

V dňoch 10. – 14. septembra prebehlo deväť úvodných stretnutí sektorových rád v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti  (tzv. NP Výskum). Na úvodných stretnutiach sa stretli odborníci na jednotlivé všeobecne prospešné oblasti a dozvedeli sa o časovom a obsahovom rámci projektu. Členovia a členky sektorových rád sa v najbližšom období vyjadria k pripravovanému dotazníku v rámci výskumu socio-ekonomických prínosov neziskového sektora. NP Výskum je jedinečným projektom, ktorý po prvý krát prináša komplexný pohľad nielen na socio-ekonomický prínos neziskového sektora, ale aj na súčasné trendy a vývoj spoločnosti na Slovensku. Informujeme o ňom na našom webe.

Do tímu NP Výskum aj naďalej hľadáme skúseného finančného manažéra/ manažérku.

16. zasadnutie Rada vlády SR pre MNO

Dňa 19. septembra 2018 sa uskutočnilo 16. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré viedla p. ministerka vnútra Saková. Počas zasadnutia odznela informácia o aktuálnom stave návrhu zákona o registri MNO z dielne rezortu vnútra. Ďalší priestor bol venovaný participácii občianskej spoločnosti na významných témach Slovenska a aktivitám úradu splnomocnenca. Zápisnica zo zasadnutia bude uverejnená na našom webe.

Materiál zozbierala a spracovala Lucia Lacika (Bernátová) z ÚSV ROS.


Úradný spravodaj v pdf. verzii nájdete na tomto mieste. (PDF, 447 kB) Všetky Úradné spravodaje nájdete aj na tomto mieste.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]