Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP Efektívna verejná správa

28. 08. 2017

Prvé hodnotiace kolo balíčku výziev smerovaných na mimovládne organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) malo uzávierku v pondelok 21.08.2017.

S potešením konštatujeme, že výzvy sa stretli s veľkým ohlasom v prostredí MNO. Veríme, že k tomu prispela aj séria infoseminárov, ktoré náš úrad spolu s riadiacim orgánom OP EVS a informačno-poradenskými centrami organizovali po celom Slovensku.

Prvé štatistické ukazovatele sú nasledovné:

  • podaných bolo 116 projektov,
  • žiadaná výška výdavkov na predložené projekty 2-násobne prekračuje alokované prostriedky,
  • rozdelenie projektov podľa dvoch nosných tém Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia je rovnomerné,
  • najväčší záujem je o tvorbu verejných politík na národnej úrovni a občiansku informovanosť a participáciu na úrovni menej rozvinutých krajov,
  • čo sa týka regionálneho rozdelenia, najmenší záujem je o projekty v rozvinutejšom bratislavskom kraji.

Na riadiacom orgáne OP EVS v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie predložených projektov z pohľadu vecnej správnosti. Žiadatelia, ktorí nedodali požadovaný súbor podkladov, budú vyzvaní na ich doplnenie. Následne pôjdu projekty do hodnotenia cez nezávislých hodnotiteľov.

Ďalšie informácie môžete sledovať na stránke riadiaceho orgánu OP EVS.

Všetkým mimovládkarom, ktorí prejavili záujem prispieť k zlepšeniu fungovania verejnej správy na Slovensku, k zefektívneniu služieb, poskytovaných štátom a samosprávou občanom, k zvýšeniu informovanosti občanov a k príprave strategických a koncepčných materiálov, držíme palce pri schvaľovaní ich projektov.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]