Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Vypracovali sme Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

06. 02. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“.  Oba tieto inštitúty boli ustanovené zák. č. 400/2015 Z. z. a boli podrobnejšie rozpracované v legislatívnych pravidlách vlády SR a ich účelom je prispieť k zvyšovaniu participácie verejnosti na tvorbe verejných politík.

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (ďalej len „správa o účasti verejnosti“) je povinnou prílohou právnych predpisov, predkladaných do pripomienkového konania. Jej cieľom je uviesť, akým spôsobom bola verejnosť zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu. Správou o účasti verejnosti sa deklaruje, že bol právny predpis vytvorený za účasti verejnosti tak, ako to vyžaduje zákon a legislatívne pravidlá vlády SR.

V tejto súvislosti vypracoval ÚSV ROS v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (ďalej len „Metodické usmernenie“) pre osoby zodpovedné za tvorbu a predkladanie právnych predpisov na rokovanie vlády SR. Metodické usmernenie bližšie definuje, čo je to participácie, ako zvoliť optimálnu  mieru zapojenia verejnosti, aké nástroje možno zvoliť a ako postupovať pri vypĺňaní Správy o účasti verejnosti.

Metodické usmernenie a vzory formalizovaných Správ o účasti verejnosti nájdete nižšie:

Ďalšími cieľmi ÚSV ROS v tejto oblasti sú:

  • Pravidelne analyzovať aplikačnú prax oboch inštitútov a formulovať odporúčanie na zvýšenie ich účinnosti;
  • organizovať školenia pre osoby zodpovedné za tvorbu a predkladanie právnych predpisov na rokovanie vlády SR v oblasti participácie a vypĺňania Správy o účasti verejnosti;
  • v prípade nedostatkov formulovať pripomienky k predkladaným Správam o účasti verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Veríme, že metodické usmernenie bude osobám zodpovedným za tvorbu právnych predpisov nápomocné. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]