Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2021, pondelok
 

Z denníkov analytiky - Apríl 2021

27. 04. 2021

Pracovná skupina TRANSFER POZNATKOV NP PARTI NA VŠ – STRATÉGIE POZNANIA

APRÍLOVÉ ZMENY A ZAMYSLENIA

Pracovná skupina sa stretáva už niekoľko mesiacov,  preto je čas na malú rekapituláciu, prečo sme sa do toho pustili a čo sa nám zatiaľ podarilo.

Pracovnú skupinu tvorí 18 zástupcov 9 vysokých škôl z celého Slovenska. Spoločne s VŠ pedagógmi otvárame priestor novým predmetom o participácii, ktoré nájdu svoje miesto vo vyučovaní na VŠ. Členovia pracovnej skupiny sú veľmi kreatívni a napriek všetkým prekážkam stále skôr hľadajú spôsoby, ako sa to dá, než dôvody, pre ktoré by to nemalo ísť. Ich námety, nápady a pripomienky sú pre nás inšpiratívne a je zaujímavé sa o nich dozvedať viac. Na výsledok sa veľmi tešíme, ale mimoriadne zaujímavá je aj cesta za výsledkom. Súčasťou spolupráce nie je “len“ generovanie nového predmetu, aj ďalší stupeň medziuniverzitnej spolupráce, zdieľanie toho najlepšieho z toho, čo každá zo škôl prináša a pre nás je veľmi vzrušujúce byť pri tom. 

Naša spolupráca a stretnutia potvrdzujú, že táto cesta bola dobrou voľbou. Prehlbujú sa nielen možnosti ako spolupracovať s ÚSV ROS, ale aj medzi sebou navzájom.

Ďakujeme všetkým členom pracovnej skupiny, že aktívne pracujú a zaujímajú sa o možnosti rozšíriť študijné programy práve o participáciu. Veľmi si vážime, že aj v týchto, pre školstvo extrémne náročných časoch, nestrácajú chuť prinášať svojim študentom nové poznatky a že ostávajú otvorení novým výzvam.  

A máme nový vizuál! Nazvali sme ho Stratégie poznania – spájame akademické poznanie a výstupy národného projektu Participácia.

""

FORMÁT PREDMETU

8. apríla 2021 sme napriek menším technickým problémom predstavili nový nástroj JAMBOARD – ktorý slúži ako naša nástenka, otvorená a sprístupnená podnetom všetkých členov skupiny.

Predtým, ako by sme sa pustili do konštituovania OBSAHU, rozhodli sme sa zarámcovať FORMÁT predmetu.  Pochopili sme, že forma nového predmetu môže byť a určite aj bude na každej škole iná. Mnohí z Vás teraz riešia nové akreditácie, ktoré nebudú také flexibilné ako doteraz, neposkytnú toľko priestoru na doplnenie študijných plánov o nové, možno menšie formáty či predmety. Napriek tomu však vidíte možnosti, ako umožniť presadzovať participáciu do výuky – navrhli ste kurz, alebo pilotný kurz, ktorý by sa preklopil časom do akreditovaného predmetu, nepovinný predmet. Každá škola má svoje vlastnú realitu, svoje vlastné rámce. Preto nevznikne jeden predmet s rovnakou štruktúrou a rovnakou časovou dotáciou na všetkých školách. My budeme podporovať všetky cesty, ktorými sa participácia na Vašu školu a medzi Vašich študentov dostane.

""

PARTICIPATÍVNE AKTIVITY NA PRÁVNICKEJ FAKULTE TRNAVSKEJ UNIVERZITY

Jednu z týchto ciest, inšpirovanej ÚSV ROS, už realizuje a predstavila nám ju na stretnutí prof. Olšovská z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity:

 • Participatívny rozpočet na VŠ – „Lepšia PF TRUNI“ (študenti majú možnosť pripraviť malý projekt na zlepšenie prostredia školy, škola vyčlení na víťazný projekt 400 EUR, študenti si ho sami vyberú a zrealizujú)
 • Aktivita pre študentov o triedení odpadu (BRKO, TKO), ktorá priamo vyšla zo vzdelávacieho bloku cyklu Na občanoch záleží / Participácia a odpadové hospodárstvo

Z oboch aktivít môžu študenti získať kredity a pritom si zažiť niektoré z participatívnych procesov a postupov. Z nášho pohľadu je pre študentov cenná každá skúsenosť, ktorá ich posunie v uvažovaní o participácii a je skvelé, že práve škola im ponúkne aj takúto možnosť okrem povinnej formálnej výuky.

DOSKOVÁ SPOLOČENSKÁ HRA NIE JE MESTO AKO MESTO

Na stretnutí 21. apríla 2021 autorka hry Nie je mesto ako mesto predstavila Alexandra Hrabinová túto hru a možnosti jej využitia vo výuke nového predmetu. Prítomní pedagógovia ju ocenili ako výborný gamifikačný prvok a ice breaking aktivitu, ktorá môže zábavným spôsobom vzbudiť u študentov záujem o tému, ale slúži aj potrebám socializácie a spoznávania sa študentov navzájom.

"" ""

Uvažovali sme aj o tom, že by bolo užitočné  vytvoriť aj tutoriál spoločenskej hry. Ďalšou témou bola spolupráca akademického prostredia a samosprávy – jedným z návrhov bolo osloviť samosprávy, ktoré by chceli pomôcť vyriešiť konkrétny problém (prostredníctvom participácie) a zrealizovať stáž študenta napr. vhodné aj ako semestrálny projekt. Diskusie boli reakciou na identifikovaný problém vzťahu VŠ a samosprávy: nezáujem samosprávy, majú strach, nemajú čas, nerozumejú prečo a jedným z riešení by mohlo byť spraviť z ponuky VŠ otázku prestíže.

Aprílový vzdelávací cyklus Na občanoch záleží ponúkol aj sprievodcu opatreniami proti dezinformáciám na lokálnej úrovni

S príchodom pandémie si spoločnosť začala naplno uvedomovať, aké riziká prinášajú dezinformácie. Aj to bol dôvod realizovať podujatie, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2021 a ktoré načrelo do Národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (NP Výskum MNO a OS), ktorý realizoval ÚSV ROS. Podujatie moderoval Martin Mňahončák, odborný garant NP Výskum MNO a OS.

Úvod do témy ponúkla Viera Žuborová z Bratislava Policy Institute (PDF, 505 kB), ktorá sa venovala predovšetkým téme dezinformácií vytváraných nepravdivo za účelom ovplyvňovania. Aký je rozdiel medzi dezinformáciou, misinformáciou a hoaxami? Prečo sú dnes dezinformácie tak silné? Ako dezinformáciám predchádzať? Ako účinne pristupovať k strategickému plánovaniu s cieľom bojovať proti dezinformáciám? Základné pravidlo znie, že ak chceme proti dezinformáciám bojovať, mali by sme poznať našu lokálnu komunitu.

Tomáš Kriššák zo spoločnosti Gerulata (PDF, 6 MB) postavil svoju praktickú prezentáciu na štyroch pilieroch rizík, ktoré ohrozujú informačnú bezpečnosť v slovenskom kontexte (nenávistné prejavy, renesancia toxického nacionalizmu, nárast vplyvu dezinformácií, kríza kritického myslenia a dôvery v médiá a inštitúcie). Za účinný spôsob boja proti dezinformáciám považuje budovanie kritického myslenia a hovorí, že kľúčovým je, aby odkaz samospráv mal v komunitách dôveru. Riešenia a inšpiratívne príklady ponúkajú iniciatívy občianskeho sektora: somtu, Nenávistný skutok, blbec.online, konspiratori.sk, demagog.sk, Sebavedomé Slovensko, Mladí proti Fašizmu, Checkbot, či Slovenskí elfovia. A čo dobré robí v boji proti dezinformáciám štát?

Informačne bohatú časť ponúkla záverečná tretina podujatia, ktorá sa venovala otázkam divákov. Podujatia sa v priamom prenose zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Záznam z podujatia si môžete pozrieť na tomto mieste: https://www.youtube.com/watch?v=M67CLalJ-q4

Posolstvá, ktoré si z podujatia odnášame možno stručne zhrnúť nasledovne:

 1. Boj proti dezinformáciám je ak nie povinnosťou, aspoň možnosťou nás všetkých, vrátane samospráv.
 2. Do účinnej komunikácie samosprávy s verejnosťou je dobré zapojiť miestnych influencerov.
 3. Čím viac je komunikácia vypätá a čím viac je slovník nevyberaný, tým konfliktnejšia je reakcia spoločnosti.
 4. Treba ignorovať to, čo si ľudia vďaka dezinformáciám myslia a skôr hľadať témy, ktoré nás spájajú.

Zoom foto

Aprílový vzdelávací cyklus Na občanoch záleží pokračuje témou Kybernetických hrozieb v samospráve

Odhadované náklady, ktoré sa spájajú s kybernetickou bezpečnosťou, vyjdú Európsku úniu zhruba na 11,3 miliardy eur ročne. Kybernetické útoky sa denne odohrávajú v miliónoch. Zodpovedné správanie v kybernetickom priestore preto vyžaduje vyzbrojiť sa poznatkami z kybernetickej bezpečnosti. Prezentácia (PDF, 7 MB)Ivana Makaturu (PDF, 7 MB) z Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, objasní základné pojmy, terminológiu, vysvetlí vzťahy a právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Chcete vedieť, aký je rozdiel medzi informačnou a kybernetickou bezpečnosťou, medzi incidentami a útokmi? Aké sú príčiny incidentov, ako dlho priemerne trvá zistiť ich a vyriešiť? Ktoré z nich sa vyskytujú najčastejšie? Dozviete sa aj o európskej a národnej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti a povinnostiach prevádzkovateľa základnej služby podľa §19 zákona č. 69/2018 Z.z.. Viete, aká aplikácia povinností sa na vás vzťahuje, ak ste obcou do 1000 obyvateľov, do 6000 obyvateľov, nad 6000 obyvateľov alebo mestskou časťou s právnou subjektivitou, krajským mestom alebo samosprávnym krajom?

Na predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti nadviazal Peter Heriban z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Predstavil praktické porovnanie minimálnych požiadaviek na bezpečnostné opatrenia – zhody a rozdiely podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a Vyhlášky 179/2020 Z.z. (PDF, 1 MB), ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. Stanislav Guláš (MIRRI) informoval o prebiehajúcom verejnom pripomienkovaní (do 26. apríla) a plánovanom verejnom vypočutí (29. apríla) k projektu Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti (podsektor verejná správa) a pripravovanej dopytovej výzve (balík 5 miliónov eur určených približne na 20 projektov).

Ako vníma kybernetickú bezpečnosť samospráva a ako sa s riešením tejto témy vysporadúva? S akými problémami sa v tejto oblasti pasuje a akú pomoc by uvítali? Odpovedá Marián Gajdoš, starosta obce Staré Hory (obec do 600 obyvateľov) a Rastislav Bagar, prednosta MiÚ MČ Bratislava-Dúbravka (do 40 000 obyvateľov).

Nasledovala neverejná časť podujatia, ktorou bola práca v troch menších skupinách (1 – riešenie kybernetických incidentov/sprevádzali Matej Šalmík a René Baran; 2 – ľudské zdroje a riadenie informačnej bezpečnosti/sprevádzali Ivan Makatura a Stanislav Guláš; 3 – stav implementácie bezpečnostných opatrení/sprevádzali David Dvořák a Martin Thurzo).

Zhrnutie zo skupinovej práce, ako aj celú verejnú časť podujatia, si môžete pozrieť na tomto mieste: https://www.youtube.com/watch?v=kAlsFU75rIc. Podujatím sprevádzali René Baran (Národný bezpečnostný úrad) a Marcel Hofer (ÚSV ROS, NP PARTI). V čase vysielania ho sledovalo 77 účastníkov cez platformy ZOOM a YouTube.

Zoom foto

Piate stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Piate stretnutie skupiny „participatívny rozpočet” nadviazalo dňa 14. apríla 2021 na tému prechádzajúceho stretnutia – digitálnu participáciu. Tentokrát sme však prostredie nástrojov občianskej participácie opustili a otvorili priestor diskusií. Skupinovú prácu naštartovali dve skvelé prezentácie – prvá sa týkala stavu a potenciálu digitálnej participácie na Slovensku (prezentovala Martina Balážová) a druhá prezentácia predstavila kontext Porto Alegre, v ktorom participatívny rozpočet vznikol (prezentovala Zuzana Kosírová). Účastníci stretnutia rozdelený do dvoch skupín si po dvadsiatich minútach skupiny vymenili a na konci nás čakalo spoločné zdieľanie záverov. O čom všetkom sme diskutovali a k čomu sme dospeli?

Skupina 1:

 1. Aké sú prínosy a zápory (problémy) digitálnej participácie?
 2. Digitálna participácia inkluzívne – ako na to?
 3. Aký je efektívny pomer medzi digitálnou a "živou" participáciou, a ako efektívne zapojiť ľudí participatívneho rozpočtu online?

Skupina 1

Skupina 2:

 1. Participácia (participatívny rozpočet) počas pandémie. Stopka alebo úplný presun do digitálneho sveta? Existuje niečo medzi tým?
 2. Dá sa pri úplnej digitálnej participácií stále hovoriť o participácií v pôvodnom kontexte Porto Alegre?

Skupina 2

Aprílový vzdelávací cyklus Na občanoch záleží sa venuje Digitálnej samospráve – otvorili sme ho témou občianskych technológií

Úvodný blok otvoril Tomáš Rákos z českej firmy Participation factory (Fabrika participace), ktorá sa okrem iného venuje aj monitorovaniu trhu v oblasti civic tech (občianskych technológií). Fabrika mapuje viac ako 40 nástrojov v Česku a približne 250 nástrojov z Európskej únie. Tomáš Rákos hovorí, že digitálne produkty sa neustále vyvíjajú a je čoraz ťažšie sa v nich vyznať. Čo všetko zahŕňa téma občianskych technológií? Treba rozlišovať medzi civic tech a gov tech (vládnymi technológiami)? V akých oblastiach možno digitálne platformy uplatňovať? Aké sú trendy v občianskych technológiách a kto je svetovým lídrom v tejto téme? Čo všetko tieto nástroje môžu vedieť? A čo treba premyslieť predtým, ako digitálne nástroje začneme v samospráve používať? Blok na záver ponúkne osem lekcií, ku ktorým Fabrika participace počas svojej cesty, poznania civic tech a prácou so samosprávami dospela. 

Druhý blok priniesol tri príklady dobrej praxe zo Slovenska. Využívanie mobilného mapovania ako efektívneho nástroja pre kontrolu, správu a plánovanie v meste Trenčín (PDF, 6 MB), predstavil Peter Ondruš, správca geografického informačného systému. Využívanie e-nástrojov v praxi mesta Hlohovec (PDF, 3 MB) prezentoval Matúš Lukačovič z Odboru stratégie. Predstavil využívané technické riešenia v ôsmych oblastiach: Hlas občanov (platforma využívaná v procese participatívneho rozpočtu), Odkaz pre starostu (nástroj pre nahlasovanie podnetov a problémov v meste), geografický informačný systém, dátový portál (egov.hlohovec.sk), Stromy pod kontrolou (informácie o stromoch a stave drevín v meste), inteligentné verejné osvetlenie, meteostanice (informácie o kvalite ovzdušia v meste), monitorovacie systémy (senzory v kontajneroch na sklo; vodovodná sieť – systém merania prietokov a akustického merania na diagnostiku únikov; monitorovanie spotreby energie vo verejných budovách v meste). O tom, ako si Prešovský samosprávny kraj osvojil myšlienku potreby práce s priestorovými údajmi (PDF, 3 MB), vstúpil do iniciatívy Catching-up Regions (iniciatíva na pomoc dobiehajúcim regiónom, na podporu rastu a inovácií v nich) v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou a o tom, čo táto spolupráca priniesla, rozprával Marek Hudák, GIS líder a dátový analytik v Prešovskom samosprávnom kraji.
 
Podujatie, ktoré sa konalo dňa 6. apríla 2021 moderoval Marcel Hofer z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zúčastnilo sa ho viac ako 80 účastníkov. Záznam z neho si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=iZk2Ac9RcS4.

Zoom foto

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]