Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Z denníkov analytiky - December 2019

11. 12. 2019

Dobrá správa, participatívne rozpočty na školách budú v ďalších krajoch!

S potešením Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnia participatívne rozpočty na stredných školách v troch krajoch – Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.  Trenčianskom samosprávnom krajiTrnavskom samosprávnom kraji sa schválil objem finančných prostriedkov pre  zapojenie všetkých stredných škôl, ktoré má kraj vo svojej pôsobnosti a majú chuť zapojiť svojich žiakov do tohto zaujímavého participatívneho dobrodružstva. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa budú zavádzať parti rozpočty na dvadsiatich školách, ktoré sa prvé prihlásia do výzvy. Tešíme sa na nové skúsenosti, nápady a projekty žiakov. Pre viac informácií nás sledujte v denníkoch NP Participácia alebo na webovej stránke www.participacia.eu.

Budovanie komunít v malých obciach

Spoločné podujatie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, ktoré sa konalo 5. decembra 2019 na Floriho chate v katastri obce Zlaté, otvorilo tému budovania komunít v prostredí malých obcí s využitím nástrojov participatívneho rozpočtovania na úrovni obcí, ako aj na úrovni základných škôl. Diskusia so zástupcami miestnej územnej samosprávy, prevažne so starostami a starostkami, ako aj zástupcami centier podpory regiónu zo Stropkova, Svidníka a Medzilaboriec, predstaviteľmi mimovládnych organizácií v regióne, otvorila zaujímavú tému ako participatívny rozpočet v prostredí malých obcí v regióne využiť ako nástroj podpory mladých ľudí a podpory aktívneho občianstva u mladých.

Veľkým problémom malých obcí v regióne je migrácia mladých ľudí z obcí, ako aj nedostatok finančných prostriedkov na výkon základných kompetencií. Obce majú v správe materské školy a základné školy, ale realizácia participatívnych rozpočtov by im pomohla podchytiť aj mladých a dospievajúcich ľudí, ktorí síce navštevujú stredné školy mimo územia obce, ale bývajú a žijú doma. Súčasne sa diskusia viedla aj o možnosti spolupráce viacerých obcí v území, ktoré by aplikovali participatívny rozpočet s cieľom podporiť konkrétnu verejnú politiku napríklad v previazaní na otvorené výzvy Nadácie Ekopolis – Zelené oázy, alebo Nórskych fondov v previazaní na participatívnu prípravu a tvorbu programu kultúrno – komunitného centra Bašta v Bardejove a stimuláciu činnosti občianskych iniciatív z mesta i regiónu. Záver stretnutia patril prezentácii vybraných výstupov z národného projektu. Stretnutia sa zúčastnila aj Mária Radváková, spoluautorka publikácie Od obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií ako začať budovať komunitu.

  Pozvánka na podujatie  

 Publikácia od Obyvateľa k občanovi

Mladí ľudia a participácia

Dňa 5.12.2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja konal pracovný workshop so študentmi stredných škôl zameraný na zapájanie mladých ľudí do procesov rozhodovania v prostredí škôl s využitím mechanizmu participatívnych rozpočtov. Časť workshopu patrila zhodnoteniu zavádzania participatívnych rozpočtov do škôl a rôznym metódam zapájania mladých do procesu. Ďalší blok workshopu sa venoval hľadaniu vhodného slovníka a terminológie pre opis participačných metód, ako aj formátov pre ich šírenie a distribúciu. Začiatkom februára 2020 budeme pokračovať so študentmi Školy umeleckého priemyslu na tvorbe a vizuálnom spracovaní katalógu participačných metód, ako aj ich grafickom spracovaní pre rôzne elektronické a digitálne platformy, nástroje a siete.

 Workshop Trenčiansky samosprávny krajWorkshop Trenčiansky samosprávny kraj

Workshop Trenčiansky samosprávny kraj

Pokračovalo školenie Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov Úradu vlády SR

Poučenejší a akísi zvedavejší prichádzali účastníci na 2. časť školenia. Lektorov z PDCS doplnila riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová a Miroslav Mojžiš z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Prezentácia témy zapájania zraniteľných skupín bola veľmi pútavá a účastníci školenia na ňu aktívne reagovali.

Na vlastnej koži si ďalej vyskúšali ako facilitovať verejné stretnutie, ako zvoliť vhodný typ stretnutia, ako dobre použiť konvergentné a divergentné metódy. Okrem toho vedia, čo je metóda ťavích hrbov, či je dobré na verejné stretnutia vždy prichádzať s pripravenými návrhmi, ako si poradiť s problémovými účastníkmi verejných stretnutí. Mnohí z účastníkov viaceré postupy používajú, v rámci školenia však došlo k zvedomeniu týchto procesov, aby neboli využívané náhodne a intuitívne, ale účelne a zámerne. Aj keď museli byť veľmi koncentrovaní a na konci posledného dňa školenia boli vyčerpaní, cítia sa posmelení dizajnovať vlastné participatívne procesy, ktoré by radi aj po skončení školení konzultovali s lektormi.

Školením pre zamestnancov Úradu vlády sme spravili ďalší krok k budovaniu kapacít pre participatívnu tvorbu verejných politík v štátnej správe, pretože akékoľvek verejné politiky vždy robia konkrétni ľudia a na nich záleží, akým spôsobom budú tvorené. 

2. časť školenia Participatívna tvorba verejných politík sa konala 10. a 11. decembra 2019 v Mezanine Primaciálneho paláca v Bratislave.

Školenie pre úrad vládyŠkolenie pre úrad vládyÚčastníci školenia

Ako vystupovať presvedčivo?

V dňoch 17. – 18. decembra sme sa zúčastnili tréningu zameraného na prezentáciu výsledkov projektu, ako aj agendy úradu v previazaní na rôzne formy a typy prezentácií (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, ľuďmi), ako aj argumentačné simulácie a prácu s obsahom. Naučili sme sa ako udržať pozornosť publika, ako prezentovať seba, organizáciu, projekt,  ako zaujať, vysvetliť, presvedčiť publikum o svojich nápadoch. Školenie viedla Marie Stracenská, novinárka, lektorka, ktorá vyštudovala žurnalistiku a dejiny umenia, pracovala v Slovenskom rozhlase a v troch slovenských televíziách: TA3, Slovenskej televízii a v Markíze.

fotografia zo skolenia ako vystupovat presvedcivo

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]