Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Zverejňujeme Výzvu k spolupráci určenú pre ústredné orgány štátnej správy

29. 04. 2020

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.05.2019 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy.

Účelom výzvy je zapojiť päť ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) do prípravy a realizácie pilotných projektov, zameraných na budovanie kapacít verejných inštitúcií v oblasti otvoreného vládnutia a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 

Kľúčovým zámerom pilotnej schémy je zabezpečiť sytematické a priebežné vzdelávanie a zosieťovanie odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí budú zohrávať úlohu „ambasádorov participácie“ a „lídrov otvoreného vládnutia“.

Kontaktné osoby:


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]