Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Hľadáme partnerov pre národný projekt

29. 07. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“.

Cieľom projektu je zvýšenie efektivity riešenia problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“), zvýšenie efektivity výkonu verejnej správy rovnako ako využívania verejných zdrojov investovaných do MNO cez overenie ich administratívnej, odbornej a technickej spôsobilosti pre potreby hodnotenia žiadateľov v rámci štrukturálnych fondov a pre lepší prehľad o MNO z hľadiska ich výkonnosti a transparentnosti, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a MNO, zvýšenie právnej istoty v zmluvných vzťahoch medzi štátom a MNO a zjednodušenie administratívnych postupov.Pre prípravu a realizáciu projektu hľadáme partnerov, ktorí musia preukázať expertízu v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

  • Porozumenie a skúsenosti s výskumnou a analytickou činnosťou v oblasti fungovania MNO na Slovensku a v zahraničí podložené vlastnou publikačnou činnosťou, skúsenosti s mechanizmami poskytovania finančných prostriedkov a donorstvom,

AMNO – Výzva č. 1

  • porozumenie a skúsenosti s činnosťou nadácií ako špecifickej skupiny MNO na Slovensku, skúsenosti s poskytovaním grantov pre MNO na Slovensku, skúsenosti s prerozdeľovaním finančných prostriedkov z verejných domácich i zahraničných zdrojov pre MNO na Slovensku,

AMNO – Výzva č. 2

  • porozumenie a skúsenosti s procesom konzultácie s MNO, predstaviteľmi verejnej správy a verejnosti, schopnosť negociácie a riešenia konfliktných situácií, hľadania alternatívnych riešení a dohodovania skupín s rozdielnymi záujmami, s prípravou, realizáciou a vedením skupinových diskusií a pracovných stretnutí a s vedením konferencií,

AMNO – Výzva č. 3

  • skúsenosti v oblasti navrhovania legislatívnych úprav, spracovania odborných ekonomicko-právnych analýz, skúsenosti s kreovaním legislatívneho prostredia MNO, skúsenosti s tvorbou elektronických odborných informácií v oblasti MNO a ich vzájomným štruktúrovaním.

AMNO – Výzva č. 4

Termín na predloženie súťažného návrhu je dňa 16. augusta 2013 do 15.00 hod. Ponuka doručená po stanovenej lehote nebude prijatá a neotvorená bude vrátená organizácii.Viac informácií nájdete v jednotlivých výzvach. Kontaktná osoba v prípade otázok ohľadom predmetu národného projektu alebo predkladania súťažných návrhov: Jana Feherpataky Kuzmová

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy