Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Workshopy, semináre

O projekte  |  Výstupy  |  Workshopy, semináre  |  Verejné obstarávania a výzvy  |  Správy AMNO

Hlavným cieľom projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO bolo vytvoriť otvorený informačný systém, ktorý zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO a zároveň zefektívni manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.

Otvorený informačný je určený pre širokú skupinu MNO na jednej strane a veľké množstvo zamestnancov verejnej správy, hlavne tých, ktorí pri svojej práci vstupujú do kontaktu s MNO, na strane druhej. Našim veľkým záujmom bolo a je získavať spätnú väzbu, informácie a skúsenosti všetkých zainteresovaných o ich vzájomnej komunikácii, názoroch a skúsenostiach zo spolupráce.

V projekte bolo preto naplánovaných množstvo seminárov a workshopov, ktoré mali množstvo cieľov, napr.:

 • zmapovať názory predstaviteľov štátnej správy na čerpanie a spravovanie verejných zdrojov MNO,
 • získať spätnú väzbu na MNO ako žiadateľov / príjemcov verejných zdrojov,
 • získať spätnú väzbu na spoluprácu MNO a verejnej správy pri čerpaní verejných zdrojov,
 • identifikovať informačné potreby verejnej správy pri rozhodovaní o prideľovaní verejných prostriedkov pre MNO,
 • identifikovať záujem MNO o verejné zdroje,
 • identifikovať potreby rozšírenia okruhu správcov verejných peňazí na ďalšie subjekty - nadácie,
 • identifikovať potreby či záujem nadácií administrovať verejné zdroje,
 • formulovať potreby zástupcov verejnej správy pri výkone ich činnosti, pri posudzovaní žiadateľov a prideľovaní nenávratných finančných príspevkov,
 • identifikovať problémy, ktoré poskytovatelia vnímajú vo vzťahu a komunikácii so žiadateľmi z prostredia MNO a formulovať návrhy na ich odstránenie,
 • identifikovať klady a zápory súčasných modelov prerozdeľovania verejných zdrojov zo strany verejnej správy smerom k MNO,
 • identifikovať klady a zápory súčasných modelov uchádzania sa a získavania verejných zdrojov MNO,
 • formulovať návrhy riešení na zlepšenie súčasného stavu prerozdeľovania verejných zdrojov pre MNO,
 • získať názory predstaviteľov verejnej správy a MNO na pripravovaný otvorený informačný systém, ich očakávania a obavy.

Ďakujeme za Váš záujem o naše semináre a workshopy a za Vašu aktívnu účasť na nich.