Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

O projekte

Dôvody realizácie projektuzhrnuté tu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pred začatím prípravy národného projektu uverejnil výzvu na hľadanie partnerov, ktorej cieľom bolo vybrať partnerov na tvorbu a realizáciu projektu.

Ministerstvo vnútra SR, ktorého súčasťou je náš úrad, podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dve zmluvy, keďže projekt bol realizovaný ako tzv. multicieľový projekt, t.j. na základe 2 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

Pre prehľadnosť uvádzame stručný prehľad hlavných aktivít a podaktivít (DOCX, 16 kB).

opise projektu (PDF, 355 kB) si môžete prečítať detailné informácie o jednotlivých aktivitách a podaktivitách, o dôvodoch ich nadefinovania a spôsobe realizácie, časovom harmonograme jednotlivých podaktivít ako aj o personálnom zabezpečení ich realizácie.