Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Pozvánka na záverečný workshop Národného projektu AMNO

15. 10. 2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečný workshop Národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií" Workshop sa uskutoční v termíne 22.-23. októbra 2015 v hoteli Sorea v Bratislave, Jeho hlavným cieľom bude odprezentovať výsledky a výstupy všetkých aktivít projektu a zozbierať posledné pripomienky od širokej skupiny zástupcov verejnej správy a MNO. Súčasťou workshopu bude aj diskusia o trvalej udržateľnosti otvoreného informačného systému MNO, formulácia stratégie ďalších krokov, zabezpečenie včlenenia systému do legislatívnych opatrení a jeho implementáciu do praxe. Naším zámerom je tiež podrobne predstaviť nové operačné programy pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014-2020 a možnosti ich využitia pre neziskový sektor na Slovensku.

Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené bezplatné ubytovanie. Pre všetkých účastníkov počas trvania workshopu bude zabezpečená strava  a občerstvenie.

Viac informácií nájdete na stránke www.pdcs.sk

Svoju účasť na workshope si rezervujete vyplnením registračného formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy