Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Workshopy pre verejnú správu

19. 06. 2014

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutia – workshopy.

Workshopy sa budú konať v dňoch 24.06., 25.06. a 26.06. 2014, v čase od 09:00 do 13:00

Pracovné stretnutia sa konajú v rámci aktivít národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO”.
Projekt si ambiciózne kladie za cieľ znižovanie rizika neefektívneho používania verejných zdrojov; zjednodušenie administratívnych procesov vo vzťahu medzi žiadateľom a poskytovateľom; vyššiu mieru transparentnosti a profesionality mimovládnych neziskových organizácií (MNO); a tým zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií.

Tieto výsledky a reálny prínos nového systému nemožno dosiahnuť bez úzkej spolupráce s orgánmi štátnej správy, ktoré rozhodujú o dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo poskytujú nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Workshopy sú určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí pri svojej práci prichádzajú do denného kontaktu so žiadateľmi/realizovateľmi projektov z radov mimovládnych neziskových organizácií.
Predmetom pracovného stretnutia budú požiadavky orgánov verejnej správy na žiadateľov, resp. prijímateľov verejných financií z prostredia MNO; dostupnosť a zdroje dát o nich, a relevantnosť týchto dát pri posudzovaní MNO ako žiadateľov.

Cieľom stretnutia je formulácia potrieb verejnej správy pri výkone svojej činnosti, posudzovaní žiadateľov a prideľovaní NFP, identifikácia problémov, ktoré poskytovatelia vnímajú vo vzťahu a komunikácii so žiadateľmi z prostredia MNO a formulovanie návrhov na ich odstránenie, aj v súvislosti s budúcim programovým obdobím 2014-2020.

Workshopy sa budú konať v týchto dňoch:

  • 24. 06. 2014 (utorok)
  • 25. 06. 2014 (streda)
  • 26. 06. 2014 (štvrtok),

vždy v čase od 09:00 do 13:00 hod, v priestoroch Hotela Družba, zasadačka č. 3, Botanická 25, Bratislava.

Programy jednotlivých workshopov sú identické, stačí si preto vybrať jeden z termínov.
V prípade záujmu potvrďte účasť telefonicky 02/50944987, alebo emailom na TA.13G4@F34.SGQSKGPYLTS@.

Akreditácia MNO – program workshopu – jún 2014

 


 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk

 


 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy