Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Z denníkov analytiky - Marec 2021

24. 03. 2021

Predstavujeme kompletný cyklus prednášok metód participácie

Webinárom METÓDY PARTICIPÁCIE II. a IV. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uzatvára cyklus prednášok Zory Pauliniovej o metódach participácie, ktoré sa využívajú v praxi, v slovenských podmienkach.

Pedagogické rozhľady - článok o participatívnych rozpočtoch

V prvom čísle Pedagogických rozhľadov vyšiel Dominike Halienovej článok o našom procese zavádzania participatívnych rozpočtov do prostredia stredných a základných škôl, ako aj informácia o spolupráci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Metodicko-pedagogického centra v rámci národného projektu Teachers.

Ďakujeme, že chcete načúvať hlasu menšín!

V KABINETE PARTICIPÁCIE sme 25. marca 2021 predstavili HLAS MENŠÍN – unikátnu publikáciu tímu výskumníčok z Centra etnicity a kultúry, ktorá mapovala možnosti a spôsoby zapájania menšín do rozhodovania a tvorby verejných politík v obci, meste, kraji alebo v štáte.

Skvelou partnerkou na diskusiu dvom zo spoluautoriek publikácie Eleny Gallo Kriglerovej a Aleny Holka Chudžíkovej bola špeciálna hostka – verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Diskusiu, ktorú moderovala Barbara Gindlová, v čase vysielania sledovalo viac ako 30 pozorných divákov.

O ČOM SME DISKUTOVALI?

 • o tom, že téma menším nebola doposiaľ takto rozsiahlo výskumnícky spracovaná,
 • o tom, že ak stále budeme ľudí, ktorých radíme medzi menšiny prehliadať, nedosiahneme sociálnu súdržnosť,
 • o tom, že kľúčom k zapájaniu menšín je participácia,
 • o tom, že týchto ľudí netreba integrovať do spoločnosti, ale treba priamo integrovanú súdržnú spoločnosť vytvárať,
 • o tom, že by sme mali prestať používať slovo zraniteľné skupiny, pretože je to stigmatizujúce a aj necitlivé,
 • že menšiny sú bohatstvom  tejto krajiny a bez nich nie je možné napredovať,
 • že právo dodržiavanie ľudských práv máme legislatívne ukotvené, problémom je však ich dodržiavanie,
 • o tom, čím menšinám najviac ubližujeme,
 • o tom, že zraniteľným sa môže stať v tejto pandemickej dobe každý z nás a mnohí príslušníci „väčšiny“ to už aj pocítili,
 • o tom, čo sme deje v pandémii s prístupom k menšinám a čo z toho by sme si mohli ponechať aj budúcnosti,
 • o tom, či je kniha optimistická,
 • o tom, ako sa roztáčajú kolieska generačnej chudoby,
 • o tom, prečo 80 % mladých ľudí má pocit, že nemajú žiadny hlas,
 • o tom, prečo nebyť frustrovaní z pomalého napredovania po malých krôčikoch,
 • o tom, čo a kto nám pri podpore menším pomáha.

NESTIHLI STE? NEVADÍ!

Pozrite si diskusiu zo záznamu.

Zoom foto


KABINET PARTICIPÁCIE POKRAČUJE / 22.4.2021

Ďakujeme za váš záujem. Diskutujte s nami v KABINETE PARTICIPÁCIE aj naďalej!

S prednáškou sme vystúpili pred študentov politológie na predmete Verejná politika na Slovensku

Na pozvanie docenta Daniela Klimovského z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa naše kolegyne Alexandra Hrabinová a Dominika Halienová zúčastnili dňa 24. marca 2021 online prednášky pre študentov druhého ročníka, v rámci predmetu Verejná politika na Slovensku. Alexandra Hrabinová si pripravila prezentáciu s témou „Participatívny rozpočet ako nástroj participatívnej tvorby verejných politík“. V prvej časti sa venovala téme verejných politík tvorených na participatívnom princípe. Spoločne so študentmi hľadali odpovede na otázky prečo realizovať verejnú politiku participatívne, ale aj v akých situáciách participácia nemusí byť vhodným riešením. Študentom ďalej predstavila koncept participatívneho rozpočtu a dobré príklady zo slovenskej praxe. Záver prednášky sa niesol zamyslením nad možnosťou cielene využívať participatívny rozpočet na tvorbu konkrétnych verejných politík.

UK prednáška

Štvrté stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Na štvrtom stretnutí skupiny „participatívny rozpočet” sa dňa 10. marca 2021 stretlo 11 účastníkov, ktorí sa pustili do zoznamovania s digitálnymi nástrojmi participatívnej demokracie. Prvá prezentácia sa venovala procesu participatívneho rozpočtovania v Brne, s poukázaním na digitálne prvky, ktoré proces integruje. Proces predstavil Jozef Gašparík, doktorand pôsobiaci na Univerzite Komenského v Bratislave a stážista na Magistráte v Brne. V meste Brno sa za projekty hlasuje online prostredníctvom občianskych preukazov, čo vzbudilo záujem o otvorilo diskusiu a otázky medzi účastníkmi stretnutia. Veľmi zaujímavou časťou tejto prezentácie bolo porovnanie Brnenského modelu s tým, ako participatívne rozpočtovanie funguje na Slovensku. Druhá časť stretnutia bola ukážkou toho, ako funguje aplikácia Hlas občanov vyvinutá OZ WellGiving, ktorú vo svojom procese dnes používa viacero slovenských samospráv. Predstavila ju riaditeľka združenia Martina Tvrdoňová. Okrem komunikácie smerom k občanom, kedy je platforma využiteľná na podávanie projektov, ich propagáciu a hlasovanie o projektoch, výborne komunikuje aj smerom dovnútra k zamestnancom úradu. Umožňuje projekty posúvať medzi jednotlivými oddeleniami na vyjadrenie kompetentných zamestnancov, hodnotiť ich, prípadne vrátiť predkladateľom na doplnenie. Združenie WellGiving neustále pracuje na vylepšovaní platformy Hlas občanov i vývoji nových elektronických nástrojov a riešení, aj v spolupráci so samosprávou. Prezentáciou nástroja Consider.it uzavrel stretnutie Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady PR v Banskej Bystrici, ktorý sa iniciatívne pustil do vyhľadávania vhodných elektronických nástrojov participácie pre potreby rozbehnutých projektov v meste Banská Bystrica. Priniesol dôležité poznanie, ktoré s ľahkosťou demonštroval – že niektoré zahraničné nástroje je možné preložiť do slovenského jazyka a následne zdarma používať. Predstavený nástroj Consider.it umožňuje vyjadrovať mieru zhody respondentov s prezentovaným tvrdením alebo dôležitosť vnímania prezentovanej témy. Prehľadne organizuje argumenty za a proti navrhovanému tvrdeniu a umožňuje na ne reagovať. Miroslav momentálne pracuje na preklade ďalších nástrojov CitizenOS a Your Priorities, pričom prvý z nich odprezentuje na ďalšom stretnutí skupiny, ktoré sa bude konať dňa 14. apríla 2021. Zvyšok stretnutia bude venovaný otvorenej diskusií k mimoriadne aktuálnej téme digitálnej participácie. 

Participatívny rozpočet

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]