Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2016

04. 04. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vypracoval Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Analýza vznikla v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019„Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.

V období od 5. júna do 31. decembra 2016 sme monitorovali a vyhodnocovali zverejňovanie správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisupredbežné informácie. Aplikačnú prax sme hodnotili na základe týchto kritérií:

 1. Zverejňovanie správy o účasti verejnosti:
  1. Dodržiavanie zákonnej povinnosti
  2. Deklarovaná miera zapojenia
  3. Forma zverejnenej správy o účasti verejnosti
 2. Zverejňovanie predbežnej informácie:
  1. Lehota medzi zverejnením predbežnej informácie a začatím medzirezortného pripomienkového konania
  2. Spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu

Výsledné zistenia spolu s odporúčaniami na zlepšenie praxe nájdete v tomto dokumente:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy