Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Participácia v digitálnej ére 1: Ako efektívne komunikovať?

Využívanie online nástrojov v praxi má viaceré výhody:

 • uľahčuje komunikáciu s účastníkmi PR procesov,
 • zvyšujú interakciu, angažovanosť,
 • vytvárajú ďalší priestor pre získanie spätnej väzby od účastníkov PR procesov.

Vzdelávanie je zamerané na predstavenie súboru vhodných online nástrojov využiteľných v rámci participatívnych procesoch vo fáze prípravy participatívneho procesu. Pomocou príkladov z praxe, ukážok práce s vybranými aplikáciami/nástrojmi a samostatnou prácou pod dohľadom lektorov účastníci získavajú prehľad o nástrojoch, ktoré je takmer bez obmedzení využiť pri príprave participatívneho procesu. Vzdelávanie sa zameriava na: plánovanie a hľadanie spoločných termínov, ako zabezpečiť on-line registráciu a následnú prácu s databázami, ako pripraviť on-line prezenčnú listinu, ako vyhodnotiť podujatia a získať online spätnú väzbu, ako zapájať veľké množstvo účastníkov do diskusií, debát s využití online nástrojov podporujúcich Q&A, ako pri online komunikácii  dodržať pravidlá GDPR.


ÚRADNÍCI školili ÚRADNÍKOV aj v novembri

30. novembra 2021 sa zišla ďalšia skupina úradníkov, ktorí majú záujem naučiť sa ako využívať jednoduché online nástroje na efektívnu komunikáciu s občanmi, ale aj v rámci pracovných tímov. Ako jednoducho určiť termín pracovného stretnutia pri vyššom počte účastníkov – doodle?  Ako pripraviť dotazník s dodržaním GDPR – google.docs? Ako umožniť kladenie otázok na online stretnutí s občanmi – sli.do? Ako pracovať s virtuálnou nástenkou – jamboard?  Ďakujeme viac ako 20 účastníkom za aktívnu účasť a pre ďalších záujemcov už pripravujeme pokračovanie praktického vzdelávania v roku 2022.

""

V októbri sme školili ďalší nástroj - JAMBOARD

V októbri sme už po druhýkrát predstavili nástroj Google jamboard a ukázali jeho široké možnosti. Tento nástroj sa tak stal trvalou súčasťou našej vzdelávacej ponuky v rámci programu Úradníci úradníkom 1.

Naši kolegovia lektori a lektorky prezentovali aj ďalšie nástroje: doodle, sli.do a google.docs a odpovedali na otázky účastníkov. Všetky tieto názvy boli pred školením našim účastníkom len pomerne málo známe, po tréningovom programe už vedia na čo slúžia a ako ich využijú. Školenia Úradníci úradníkom 1 pokračujú aj v ďalších mesiacoch a v novembri sa k nim pridá druhá časť programu Úradníci úradníkom 2 – e-nástroje.

""

V septembri úradníci úradníkom prelomili rekord!

27. septembra 2021 sa školenie stretlo s obrovským záujmom účastníkov, kedy sme privítali rekordných 52 účastníkov! To je veľké povzbudenie a potvrdenie toho, že ponúkame vzdelávanie, ktoré je zaujímavé a prínosné. Ďakujeme za Vašu priazeň!

V septembri sme znovu našim účastníkom programu Úradníci úradníkom 1 ponúkli školenie, ktoré predstavuje praktického sprievodcu životným cyklom on-line stretnutí. Pozreli sme sa na potenciál a možnosti využitia e-nástrojov v každodennej praxi úradníka. Dnes sme k Doodle, Google Docs a Sli.do, zaradili nový nástroj Google Jamboard.

Ďakujeme našim lektorkám a lektorovi, že sledujú trendy a program školenia aktualizujú v zmysle požiadaviek a potrieb našich účastníkov/úradníkov.

""

Júnové školenia

V júni sme pripravili hneď 4 školenia: 11., 18., 28. a 29. júna 2021. Opäť sme zástupcom verejnej správy predstavili možnosti využívania jednoduchých online nástrojov v rámci nášho nového vzdelávacieho programu Úradníci úradníkom 1, alebo ako úradovať v čase pandémie a nezblázniť sa?

Témou bol životný cyklus on-line podujatia a využívanie online nástrojov v každodennej praxi samosprávy. Pozreli sme sa bližšie na to, ako:

 • zvládnuť online podujatie formou praktického sprievodcu životným cyklom on-line stretnutí,
 • využívať dostupné e-nástroje v praxi samosprávy,
 • používať v praxi Doodle, Google Docs, Google Meets a Slido,
 • zefektívniť proces od prípravy, realizácie až k vyhodnoteniu podujatia.

""

2. školenie

19. mája 2021 sme po druhýkrát školili v rámci nášho nového vzdelávacieho programu Uradníci úradníkom, alebo ako úradovať v čase pandémie a nezblázniť sa? Pozreli sme sa bližšie na životný cyklus on-line podujatia a využívanie online nástrojov v každodennej praxi samosprávy. Ďakujeme pani Eve Balážovej z Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorej členovia dnes tvorili druhú pilotnú školiacu skupinu.

Premiéra nového vzdelávacieho programu

Prvé školenie ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM 1 sa uskutočnilo 12. mája 2021. Gratulujeme našim kolegyniam a kolegom k ich prvej lektorskej premiére. Dnes po prvýkrát školili v rámci nášho nového vzdelávacieho programu Úradníci úradníkom 1, alebo ako úradovať v čase pandémie a nezblázniť sa?

Lektorský tím je bohatý ako paleta on-line nástrojov, ktoré vás naučíme používať:

 • Jana Gažúrová / Doodle
 • Marcel Hofer / Google.Meets
 • Lenka Macková / Google.Docs
 • Tatiana Vaníková / Sli.do

Ďakujeme pani Denise Bartošovej a Asociácia Prednostov Úradov Miestnej Samosprávy SR - APUMS, ktorej členovia dnes tvorili pilotnú školiacu skupinu. Ďakujeme za všetky podnety, pripomienky, rozšírenie pohľadu na praktické využitie e-nástrojov v mestských úradoch, ako aj slová pochvaly.

Dnešné školenie bolo praktickým sprievodcom životným cyklom virtuálnych stretnutí. Pozreli sme sa potenciál a možnosti využitia e-nástrojov (Doodle, Google Meets, Google Docs, Sli.do) v každodennej praxi samosprávy.""