Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Metodické podklady

Základné informácie  |  Metodické podklady

Metodické podklady

1. Zapájanie zainteresovaných aktérov do prípravy výziev (PDF, 704 kB) (PDF, 704 kB)

Tento dokument poskytuje návod a odporúčania pre rozhodovanie RO/SO o zapojení zainteresovaných aktérov do prípravy výziev v rámci operačných programov fondov EÚ pre programové obdobie 2021 – 2027. Rozhodovací proces sa týka dopytovo orientovaných výziev. Netýka sa výziev na národné projekty, pretože požiadavka zapojenia aktérov sa viaže na prípravu samotných zámerov národného projektu.