Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Niekoľkoročné úsilie speje do konca: Vláda SR schválila Program Slovensko na obdobie 2021-27

01. 07. 2022

O prvých krokoch, ktoré viedli k príprave nového programového obdobia pre eurofondy môžeme hovoriť už od roku 2017, kedy bola vytvorená Pracovná skupina Partnerstvo pre Politiku súdržnosti 2020+. V tomto období začal aj projekt Partnerstvo, v rámci ktorého bolo do pracovnej skupiny nominovaných 11 zástupcov/kýň MNO. V súčasnosti v pracovnej skupine pôsobí až 19 členov/iek zastupujúcich občiansku spoločnosť.

Základom pre prípravu nových fondov EÚ bolo určenie priorít na nasledujúce viac než sedemročné obdobie, ktoré Vláda SR zadefinovala v Návrhu priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027. V projekte Partnerstvo sme na identifikáciu priorít občianskej spoločnosti pre nové programové obdobie zrealizovali prieskum a workshop, ktorých výstupy sa stali súčasťou Návrhu priorít.

Nasledujúce roky prebiehalo viacero procesov a konzultácií, ktoré viedli k tvorbe Partnerskej dohody a následne k tvorbe najdôležitejšieho dokumentu pre čerpanie eurofondov. 

Tento dokument poznáme pod názvom Program Slovensko 2021-27, ktorý bol schválený Vládou SR 28.6.2022 a predstavuje východiskový dokument pre implementáciu nových fondov EÚ.

V súvislosti s končiacim sa procesom prípravy programového obdobia na roky 2021-27 sme sa posledné týždne na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti venovali jeho hodnoteniu a zároveň plánovaniu podpory partnerstva do nasledujúceho obdobia. 

Hodnotenie a reflexia k procesu prípravy nového programového obdobia boli súčasťou Konferencie k výstupom konzultácií k Programu Slovensko 2021 - 2027 (DOCX, 311 kB). Cieľom konferencie bolo objektívne zhodnotiť priebeh prípravy Programu Slovensko 2021 - 2027, a to predovšetkým z hľadiska úrovne participatívneho procesu. Súčasťou hodnotenia je aj dotazníkový prieskum, do ktorého sa môžete zapojiť prostredníctvom jeho vyplnenia cez tento odkaz.

Schválenie Programu Slovensko vnímame ako dôležitý krok, no je potrebné, aby partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti aj v nasledujúcich siedmich rokoch zohrávalo dôležitú úlohou pri implementácii eurofondov. 

Predstaveniu modelu tejto spolupráce sme sa venovali na workshopoch, ktoré boli zamerané na prípravu systému riadenia EŠIF 2021 – 2027 a na tému "Ako môže byť sektor MNO efektívny partner so štátom" (DOCX, 310 kB). Výstupy stretnutí budú dôležitým podkladom pre vytvorenie systému spolupráce občianskej spoločnosti a štátu na najbližšie programové obdobie. 

Cieľom nového systému spolupráce bude posun od ad hoc spolupráce k systematickej spolupráci jej štandardizácii a finančnej podpore pre jeho implementáciu.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]