Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019

07. 04. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vypracoval Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019. Analýza bola vypracovaná v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019„Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.

V období od 1. januára do 31. decembra 2019 sme monitorovali a vyhodnocovali zverejňovanie správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisupredbežné informácie. V analýze sme skúmali:

1.      Predbežná informácia

  • dodržiavanie zákonnej povinnosti zverejniť predbežnú informáciu,
  • deklarovaný spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu,
  • dostatočnosť predstihu, v ktorom bola predbežná informácia zverejnená.

2.      Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

  • dodržiavanie zákonnej povinnosti zverejniť predbežnú informáciu,
  • forma zverejnenej správy o účasti verejnosti,
  • deklarovaný spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu.

Výsledné zistenia spolu s odporúčaniami na zlepšenie praxe nájdete v tomto dokumente:

Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019 (PDF, 300 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]