Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR

18. 05. 2020

Dňa 12. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Jurajom Smatanom. Diskutovali o viacerých témach, ktoré spájajú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a rezort životného prostredia. Jednou z takých tém je participatívna tvorba aktualizácie Vodného plánu SR na roky 2021-2027. Splnomocnenec aj štátny tajomník vyjadrili presvedčenie, že spolupráca v tejto oblasti bude pokračovať, nakoľko je všetkými stranami považovaná za veľmi dobrú a konštruktívnu.

Diskusia následne prebiehala o ďalšej spolupráci v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Splnomocnenec dal do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy v rámci Národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II., ktorý realizuje ÚSV ROS a do ktorého je možné sa zapojiť s niektorou z pripravovaných verejných politík MŽP SR.

Na stretnutí bola otvorená aj téma Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030, nakoľko táto oblasť sa nachádza v programovom vyhlásení vlády v kapitole Zodpovedná ochrana životného prostredia a zároveň je pri nej uvedené, že dôraz bude kladený na otvorené vládnutie, transparentnosť a participáciu, čiže témy, ktoré sú kľúčovou agendou ÚSV ROS.

Štátnemu tajomníkovi želáme pri výkone jeho funkcie veľa síl a úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]