Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Fázy participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet sa realizuje v pravidelných ročných alebo dvojročných cykloch, ktoré pozostávajú z nasledovných fáz:

  • Informačná fáza – samospráva prostredníctvom lokálnych médií, webového sídla a sociálnych sietí realizuje kampaň s cieľom rozšíriť informácie o tom, že sa participatívny rozpočet chystá.
  • Prípravná fáza – začína zberom nápadov od občanov. Rozpracovanie nápadov prebieha na verejných stretnutiach, kde sa o nápadoch diskutuje a postupne sa z nich stávajú projekty. Okrem toho vytvárajú verejné stretnutia zázemie pre budovanie vzťahov medzi predkladateľmi a ich vzájomné prepájanie. Projekty po technickej stránke posúdia zamestnanci úradu samosprávy a s predkladateľmi dotiahnu posledné nedostatky. Hotové projekty predstavia predkladatelia na verejnej prezentácii širokej verejnosti.
  • Rozhodovacia fáza –v participatívnom rozpočte rozhodujú o tom, ktoré projekty budú podporené, občania. Rozhodovanie o projektoch prebieha na základe hlasovania a/alebo verejného zvažovania. Verejného zvažovania sa spravidla zúčastňujú predkladatelia projektov, ktorí všetky projekty (okrem svojho) hodnotia na základe kritérií, na ktorých sa v úvode stretnutia dohodnú.
  • Realizačná fáza – realizáciu podporených projektov zväčša zabezpečuje predkladateľ projektu, pričom samospráva mu poskytuje ucelený servis. Niekedy však úlohu zrealizovať projekt, môže na seba preberať aj samospráva.
  • Evaluačná fáza – cyklus participatívneho rozpočtu sa uzatvára záverečnouhodnotiacou diskusiou, v ktorej má každý účastník možnosť vysloviť svoje návrhy na zmenu procesu v budúcom ročníku.