Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2023, sobota
 

Kde by sa metóda dala použiť?

Napríklad keby sme chceli redizajnovať systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytovaný v  domovoch sociálnej starostlivosti (DSS). Do zabezpečovania kvalitnej sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov by mali vstupovať a v súčasnosti čiastočne aj vstupujú rôzne inštitúcie z rezortov Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR a z Ministerstva zdravotníctva SR, avšak ich spolupráca a spolupodieľanie sa na starostlivosti nie sú optimálne.

Táto metóda by mohla slúžiť na vytvorenie nového inštitucionálneho rámca. Kvalitne  identifikovaní kľúčoví aktéri predstavujúci systém, v ktorom DSS fungujú, by mohli na začiatku „rozbiť” existujúcu štruktúru a počas stretnutia sa pokúsiť vytvoriť novú. Metóda sa tiež hodí na vznik nových inštitúcií, a to nie systémom „zvrchu nadol”, ale, naopak, s poznaním skúseností ľudí, ktorí v danej téme pracujú. Napríklad by tak mohol vzniknúť nový systém pre riadenie čerpania štrukturálnych fondov na Slovensku.