Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Príklad: Participatívny rozpočet v Spišskej Belej a v Bratislave-Novom Meste

Príklad: Participatívny rozpočet v Spišskej Belej

Príkladom výnimočného projektupodporeného z PR je vznik mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej.Celý príbeh PR približuje jeden z jeho iniciátorov: „Vedeli sme, že niečo také tu chýba a že parlament je cesta, ako prepájať mladých. V rámci občianskeho združenia Expression sme mali fungujúcu komunitumladých, bola tu však aj komunita v rámci športu, kultúry či iných oblastí. Myšlienka za zriadením parlamentu bolo prepojiť každú skupinu mládeže v jednom mládežníckom parlamente. Neustále sa snažíme hľadať rôzne formy ako si mladých získať alebo ukázať im benefity toho, prečo majú v parlamente zastupovať nejakú oblasť.“Rozbehnúť mládežnícky parlament v tak malom meste ako je Spišská Belá, kde nie je ani jedna stredná škola, je na jednej strane odvážne, na druhej strane obdivuhodné. Vznik parlamentu naštartoval ďalšiu participáciu na veľkých veciach. Nahrávajú rokovania mestského zastupiteľstva a dávajú ich na web, prepájajú dobrovoľníkov v rámci mesta. „V roku 2018 sa už pod záštitou parlamentu uskutočnilo oceňovanie dobrovoľníkov z celého mesta.Bola to prvá akcia, kde sa stretli všetky spolky. Bolo to veľmi zaujímavé pre ľudí, že zrazu sa všetci videli a spoznali.“ Mládežnícky parlament sa dnes podieľa na spracovaní koncepčných a strategických dokumentov mesta, predovšetkým na Koncepcii rozvoja práce s mládežou do roku 2022. Mesto teda na mladých „presunulo" mládežnícku verejnú politiku, pretože rozumie tomu, že na úrade by to lepšie nespravili. Mladí robia mestu službu, keďže ho do veľkej miery od riešenia tejto problematiky odľahčia, a zároveň majú obrovskú príležitosť určovať smer, akým sa bude ich život v meste najbližšie roky uberať. Tento projekt je skvelým príkladom zmysluplnej, obojstranne výhodnej a prospešnej spolupráce, ktorú mesto dokázalo podporiť „pár eurami“ z PR.

Príklad: Participatívny rozpočet v Bratislave-Novom Meste

Iný príklad participatívneho rozpočtu v bratislavskom Novom Meste a týka sa projektu Prevencia sociálnej izolácie. Projekt sa od roku 2014 zameriava na pravidelný telefonický kontakt psychologičky s osamelými staršími ľuďmi, s cieľom porozprávať sa, dať im vedieť, že sa na nich nezabudlo a zistiť čo ich trápi a čo by potrebovali. Na telefonickú linku môže senior zavolať aj z vlastnej iniciatívy. Z telefonátov je vypracúvaná súhrnná správa s konkrétnymi odporúčaniami, predkladaná sociálnemu oddeleniu miestneho úradu na realizáciu. V priebehu rokov vznikalo medzi seniormi a realizátorkami projektu čoraz silnejšie puto. Pridanú hodnotu projektu vnímali aj Novomešťania, ktorí projekt z participatívneho rozpočtu podporili ešte dvakrát. Projekt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto funguje dodnes, pretože mestská časť sa rozhodla realizátorku projektu zamestnávať na dohodu o pracovnej činnosti.