Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Aktualizované: Ponuka pre MNO na bezplatný audit organizácie a účtovno-daňové poradenstvo

30. 09. 2015

Aktualizované 24.11.2015

V rámci národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO sme pre Vás pripravili ponuku na overenie správnosti vedenia účtovníctva a účtovno-daňové poradenstvo. Konkrétne ponúkame:

  • 20 x bezplatný audit pre vybrané MNO,
  • 30 x individuálne účtovno-daňové poradenstvo pre vybrané MNO,
  • všeobecné účtovné poradenstvo pre všetky MNO.

       A. Bezplatný audit môže získať organizácia, ktorá:
          1. má jednu z týchto právnych foriem:

    a) občianske združenie
    b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
    c) neinvestičný fond
    d) nadácia

          2. nemá audit povinný zo zákona
          3. v minulosti nemala vykonaný audit
          4. má minimálny obrat priemerne 10.000,- €/ročne za posledné 3 roky
          5. má maximálny obrat v priemere 200.000,- €/ročne za posledné 3 roky
          6. má aspoň 1 zamestnanca  (na trvalý pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce/pracovnej činnosti)
          7. v minulosti už získala verejné zdroje (napr. štátne dotácie, dotácie miest a obcí, 2% z dane, eurofondy, nórske fondy, švajčiarske fondy a fondy EHP, ...)
          8. a súčasne sa v blízkej budúcnosti bude uchádzať o verejné zdroje

       B. Individuálne účtovno-daňové poradenstvo môže získať organizácia, ktorá:
          1. má jednu z týchto právnych foriem:

               a) občianske združenie
               b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
               c) neinvestičný fond
               d) nadácia

           2. má minimálny obrat priemerne 6.000,- €/ročne za posledné 3 roky
           3. má maximálny obrat v priemere 200.000,- €/ročne za posledné 3 roky
           4. má aspoň 1 zamestnanca (na trvalý pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce/pracovnej činnosti)
           5. v minulosti už získala verejné zdroje (napr. štátne dotácie, dotácie miest a obcí, 2% z dane, eurofondy, nórske fondy, švajčiarske fondy a fondy EHP, ...)
           6. a súčasne sa v blízkej budúcnosti bude uchádzať o verejné zdroje

Spôsob uchádzania sa o ponúkané služby: Záujemcovia, zašlite žiadosť spolu s kontaktnými informáciami a zdôvodnením, prečo sa uchádzate o audit alebo o účtovno-daňové poradenstvo na adresu:TA.13G4@S1FLHJSI.S3SZ@. Ako prílohu e-mailu pripojte čestné prehlásenie o tom, že spĺňate vyžadované podmienky na poskytnutie vybranej služby.

Spôsob výberu MNO: Zo záujemcov komisia, zložená zo zástupcov realizačného tímu predmetného národného projektu, ÚSV ROS a realizátora služieb, vyberie:

  1. 20 MNO, ktorým bude poskytnutý bezplatný audit,
  2. 30 MNO, ktorým bude poskytnuté bezplatné individuálne účtovno-daňové poradenstvo (v rozsahu 20 hodín).

Audítorské služby a služby účtovno-daňového poradenstva budú poskytované v mieste pôsobenia MNO.

Organizácia si môže vybrať jednu zo služieb: bezplatný audit alebo individuálne účtovno-daňové poradenstvo; jednej MNO nemôžu byť poskytnuté obe služby.

      C. Všeobecné účtovné poradenstvo je určené všetkým MNO na Slovensku, ktoré sa obrátia na poskytovateľa účtovného poradenstva so žiadosťou o radu v oblasti daní a účtovníctva MNO písomne na adrese: TA.4HLK3YQ@YQG1LYAKRHA3FQ@. Najčastejšie otázky spolu s odpoveďami budeme priebežne publikovať na webovej stránke úradu splnomocnenca www.minv.sk/?ros.

Termín realizácie všetkých aktivít: do 15.12. 2015.

Realizátor auditu a účtovno-daňového poradenstva:

CONSULT SERVICE, o. z.
Legionárska 13, 84104 Bratislava
TA.4HLK3YQ@YQG1LYAKRHA3FQ@

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy