Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Záverečný workshop 10/2015

05. 11. 2015

V termíne 22.-23. októbra 2015 v Bratislave sa uskutočnil záverečný workshop, ktorého hlavným cieľom bolo odprezentovať výsledky a výstupy všetkých aktivít projektu a zozbierať posledné pripomienky od širokej skupiny zástupcov verejnej správy a MNO.

Súčasťou workshopu bola aj diskusia o trvalej udržateľnosti otvoreného informačného systému MNO, formulácia stratégie ďalších krokov, zabezpečenie včlenenia systému do legislatívnych opatrení a jeho implementácia do praxe.

Naším zámerom bolo aj podrobne predstaviť nové operačné programy pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014-2020 a možnosti ich využitia pre neziskový sektor na Slovensku.

Za Vašu účasť Vám ďakujeme.

Program a prezentácie zo záverečného  workshopu:

Štvrtok 22.10.2015

9:15 –  10:00

Registrácia

10:00 – 10:15

Otvorenie workshopu, predstavenie hostí a programu (PPTX, 336 kB), Bohdan Smieška, PDCS

10:15 – 10:30

Príhovor splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla

10:30 – 10:45

Prezentácia východísk realizácie národného projektu (PDF, 1 MB), Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu

10:45 – 11:00

Aspekty participatívnosti a zapájania cieľových skupín do celého priebehu projektu, Karolína Miková, PDCS

11:00 – 11:15

Výstupy zo stretnutí so slovenskými nadáciami (PPTX, 85 kB), Helena Woleková, Nadácia Socia

11:15 – 11:30

Výsledky právneho a ekonomického posúdenia realizovateľnosti projektu, Peter Haňdiak, 1.SNSC

20´ 

Prestávka 

11:50 – 13:00

Prezentácia hlavného výstupu projektu - OIS MNO (PPTX, 2 MB), Milan Andrejkovič, ÚSVROS

13:00 – 14:00

Obed

14:00 – 14:30

Prezentácia návrhu zákona o registri MNO (PPTX, 378 kB), Martin Giertl a Milan Andrejkovič, ÚSVROS

14.30 – 15.30

Diskusia v pléne o OIS MNO a Zákone o registri MNO

30´ 

Prestávka 

16:00 – 18:00

Paralelne bežiace semináre o nových operačných programoch 

Ľudské zdroje–OS 5,6 MRK, (PPTX, 532 kB) Róbert Korec, MV SR

Ľudské zdroje – OS 1 Vzdelávanie, Veronika Paľková, MŠVVŠ SR

IROP (PPT, 599 kB), Ing. Elena Chrenková Kušnírová, Ing. Milan Žabka

Program LIFE (PDF, 2 MB), Karin Očenášová, MŽP SR

18:00

Večera a koniec programu prvého dňa

Piatok 23.10.2015

8:30 – 9:00

Regácia

9:00 – 9:30

Zhrnutie z predošlého dňa

9:30 – 9:45

Výzva na definovanie spoločenskej objednávky MNO na OP EVS, Samuel Arbe, riaditeľ odboru OP EVS, MV SR   

9:45 – 10:30

Príležitosti pre MNO v oblasti protikorupčných aktivít, (PPTX, 3 MB) Matúš Drotár, CKO, Úrad vlády SR

30´

Prestávka

11:00 – 11:30

Prezentácia komunitárneho programu EÚ Európa pre občanov, (PDF, 1 MB) Zuzana Ivašková, Európsky kontaktný bod

11:30 – 13:00

Prezentácia aktivít ÚSVROS - ponuka na spoluprácu s MNO, Skarlet Ondrejčáková, ÚSVROS

13:00

Obed a záver workshopu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy