Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Štúdia vnímania dôveryhodnosti, transparentnosti a výkonnosti mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku

V rámci hlavnej aktivity 1: Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností s akreditáciou MNO bola nadefinovaná podaktivita 1.3 Analýza potrieb špecifických cieľových skupín, ktorá pozostávala i z vypracovania štúdie vnímania dôveryhodnosti, transparentnosti a výkonnosti MNO na Slovensku.

Základ analýzy bol postavený na realizácii deliberačného fóra, ktoré malo poskytnúť pohľad na transparentnosť MNO ako prijímateľov verejných zdrojov, ako doplnok k expertným (právnym a ekonomickým) analýzam v projekte, pričom malo pre expertov slúžiť ako podklad na zapracovanie do navrhovaného modelu akreditácie.

Pôvodná požiadavka v tomto projekte sa viazala na zrealizovanie formátu deliberačného fóra s cieľom predostrieť verejnosti na zváženie rôzne alternatívy pripravovaného systému akreditácie MNO, vytvoriť odporúčania pre jeho obsah a formu, ako aj overovanie možnosti zmeny názorov/postojov k problematike MNO.

Zaktualizovaná požiadavka nastolila tieto účely deliberačného fóra:

  • poskytnúť pohľad na dôveryhodnosť, transparentnosť a výkonnosť MNO ako prijímateľov verejných zdrojov
  • poskytnúť podklad na zapracovanie do navrhovaného modelu akreditácie MNO
  • overiť možnosti zmeny názorov/postojov k problematike MNO na základe intenzívneho, aj keď krátkodobého procesu prezentácie a diskusie s expertmi
  • získať poznatky pre dizajnovanie budúcich kampaní na zvýšenia povedomia o potrebe transparentnosti MNO a registri MNO, resp. OIS, stimulovania občianskej participácie, ale aj informovania o legislatívnych zámeroch a zmenách v prostredí MNO.

Výslednú analýzu si môžete prečítať tu.