Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Návrh finálneho modelu otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií

Analýza č. 5 predstavuje výsledok celého národného projektu, ktorý je pretavený do detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ) navrhovaného Otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií (OIS MNO).

  • DFŠ je kompilátom predchádzajúcich projektových aktivít a ich výstupov, najmä:
  • Právnej a ekonomickej analýzy evidencií, registrov a zoznamov na Slovensku (Analýza č. 1)
  • Analýzy obdobných zahraničných systémov (Analýza č. 2)
  • Zisťovania potrieb cieľových skupín – verejnej správy aj MNO (Analýza č.3)
  • Zrealizovaných workshopov po Slovensku (Prehľad workshopov)
  • Priebežných expertných posudzovaní navrhovaných rôznych modelov OIS MNO z právneho, ekonomického, technologického a užívateľského pohľadu

Obsahová náplň OIS MNO spracovaná do podoby DFŠ obsahuje popis obsahu, formy, funkcionality a aktérov používajúcich OIS MNO. Vzhľadom na prebiehajúci legislatívny vývoj v oblasti eGovernmentu aj vývoj v oblasti integrácie informačných systémov verejnej správy, je DFŠ otvorená na zmeny a doplnky v technologickej časti za súčasného udržania si hlavnej požadovanej funkcionality.   

Analýza slúži ako podkladový materiál pre ďalšiu fázu projektu, a to pre preklopenie myšlienkového modelu do naprogramovania samotného OIS MNO.

Výslednú analýzu si môžete prečítať tu (PDF, 4 MB).