Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2021

31. 03. 2022

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vypracoval Analýza zverejňovania predbežných informácií a správ o účasti verejnosti za rok 2021. Analýza bola vypracovaná v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019„Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.

Zverejňovanie predbežných informácií a správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu sme vyhodnocovali za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021.

V analýze sme skúmali:

1.      Predbežná informácia

  • zverejnenie predbežnej informácie,

2.      Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

  • zverejnenie správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
  • forma zverejnenej správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
  • deklarovaný spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu.

Legislatívne procesy sme posudzovali s prihliadnutím na núdzový stav, ktorý v skúmanom období trval od 01. januára 2021 do 15. mája 2021 a od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021.

Výsledné zistenia spolu s odporúčaniami na zlepšenie praxe nájdete v tomto dokumente:

Analýza zverejňovania predbežných informácií a správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu za rok 2021 (PDF, 315 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy