Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Cieľ participatívneho procesu

  • Koho chceme zapojiť? (Napr. expertov z rôznych rezortov a inštitúcií, zainteresovaných aktérov z podnikateľského i neziskového prostredia, mladých ľudí verejne sa angažujúcich v téme – prostredníctvom občianskych iniciatív, neziskových organizácií a školských rád, verejnosť) 
  • Čo od zapojených aktérov chceme? (Informovať ich, získať podnety, zapojiť do diskusie, získať pripomienky, pripraviť návrh odporúčaní, pripraviť návrh politiky do medzirezortného pripomienkovania...) V tejto časti je užitočné pomenovať, kto bude rozhodovať o výslednej podobe verejnej politiky (na základe návrhu predloženého ministrom o výslednej podobe politiky rozhodne vláda SR, návrh, ktorý predloží minister, predtým schváli/prerokuje/odporučí riadiaci výbor/rada vlády...)