Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Kroky komunitného samitu

  • Zabezpečenie jednotného porozumenia: účastníci a účastníčky sú oboznámení s témou, vo veľkej miestnosti sedia za stolmi po 8 ľudí a počúvajú panelovú prezentáciu.
  • Práca v menších skupinách v špecifickej podoblasti: v rámci samitu vznikne 5 až 6 menších skupín po 12 ľudí, ktoré v rámci témy pracujú na špecifickej podoblasti. V každej skupine nastane zdieľanie minulých skúseností viažucich sa k téme a možných budúcich riešení.
  • Pomiešanie účastníkov a účastníčok a spoznanie práce iných skupín. (Týmto krokom končí väčšinou prvý deň.)
  • V skupinách nastáva formulovanie cieľov, akčných krokov a dohadovanie o finálnom výstupe.
  • Ciele a akčné kroky sú prezentované vo forme posterov v miestnosti. Všetci účastníci a účastníčky sa s nápadmi oboznámia a vyjadria svoje preferencie.  Preferované výstupy by mali byť podkladom pre vznik nových projektov a programov.
  • Samit sa končí záverečnou oslavou spojenou s pozvaním k ďalšej spolupráci a poďakovaním za prácu.

Patrí medzi rýchle procesy strategického myslenia. Kroky strategického plánovania, ktoré zvyčajne trvajú dlho, táto metóda umožňuje realizovať v pomerne rýchlom čase s veľkou skupinou ľudí. Na stretnutí nekončíme vo všeobecnej abstraktnej rovine, ale ideme až do akčných krokov.