Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Podujatie

Úvod: otvorenie, dohodnutie pravidiel, vyskúšanie si elektronického online hlasovania a odpoveď na demografické otázky, aby sa všetci zorientovali, kto všetko je prítomný.

  • Diskusia o hodnotách: predtým, ako sa budú venovať hlavnej téme, začína sa vyjasňovaním hodnotových priorít.
  • V diskusii pri malých stolíkoch facilitovanej profesionálnym facilitátorom si účastníci a účastníčky (10 – 12 za stolom) vyjasňujú svoje názory, získavajú nové informácie a pohľady na problém.
  • Pri každom stolíku je počítač s online pripojením a zapisovateľ zaznamenáva postup v skupine. Údaje zo stolíkov sú viditeľné pre Tematický tím, ktorý identifikuje spoločné priority z rôznych stolíkov a pripravuje podklad pre spätnú väzbu, prípadne hlasovanie.
  • Účastníci a účastníčky hlasujú elektronicky niekoľkokrát počas stretnutia o rôznych otázkach, prioritách, nápadoch.
  • Všetky údaje sú prezentované na veľkej obrazovke, aby všetci zúčastnení videli, ako sa téma vyvíja.
  • Na konci stretnutia Tematický tím vypracuje predbežnú správu, posledných 30 min stretnutia je venovaných zodpovedným vedúcim pracovníkom inštitúcií, ktorých sa problém týka, aby okomentovali výslednú správu. Každý účastník dostane pri odchode jej kópiu.