Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Príklad: identifikovaní stakeholderi

Môžeme si predstaviť hypotetický príklad, že naša sekcia bola poverená prípravou strategického dokumentu v oblasti podpory a ochrany zdravia obyvateľstva SR. Keďže ide o takú kľúčovú tému, je pochopiteľné, že prijatie stratégie „od stola” by vyvolalo vlnu nevôle a kritiky z rôznych strán. Kým by sme premýšľali nad procesom participácie, mali by sme sa venovať aj komplexnému zmapovaniu stakeholderov. Takéto analýza by nás priviedla zrejme k nasledujúcim výsledkom:

Medzi spolurozhodovateľov by patrili:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR (minister, štátni tajomníci, generálni riaditelia jednotlivých sekcií),
 • premiér,
 • iné rezorty a pod.

Medzi kľúčových účastníkov by patrili:

 • Úrad verejného zdravotníctva,
 • zdravotné poisťovne,
 • zástupcovia sekcií a odborov MZ SR,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Kancelária WHO na Slovensku.

Medzi technických expertov by sme zaradili:

 • sieť zdravotníckych zariadení,
 • VÚC,
 • odborné komory.

Medzi pripomienkujúcich by patrili:

 • pacientske organizácie,
 • univerzity a vysoké školy,
 • združenia medikov,
 • Rada vlády pre občanov so zdravotným znevýhodnením,
 • aktívni lekári,
 • široká odborná verejnosť.

Medzi pozorovateľmi by boli:

 • médiá,
 • pacienti,
 • informovaná verejnosť,
 • obyvateľstvo SR.

Zoznam, samozrejme, nie je vyčerpávajúci a kompletný. Môžeme však vidieť, že spektrum aktérov je široké a rôznorodé a nemožno očakávať, či dokonca vyžadovať od všetkých aktérov rovnakú mieru angažovanosti a záujmu o tému.