Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Príklad: Konzultácie s občanmi Európy 2007

Konzultácie s občanmi Európy 2007 (ECC 2007) boli prvou diskusiou, ktorá umožnila účasť občanom zo všetkých dvadsiatich siedmich členských štátov Európskej únie. Hlavnou témou diskusie bola otázka: „Čo treba na to, aby sme dosiahli Európu, akú chceme?" (Vízia občanov Slovenska o budúcnosti Európy, 2007). Dlhodobým cieľom projektu ECC 2007 bolo opätovne spojiť občanov s rozvojom Európskej Únie prostredníctvom (1) poukázania na vzťah medzi životmi občanov a budúcnosťou EÚ, (2) budovania pozitívneho emocionálneho vzťahu medzi občanmi a EÚ a medzi občanmi navzájom a (3) zvýšenia dôvery v inštitúcie EÚ a porozumenia ich významnosti pri riešení problémov, na ktorých občanom záleží.

Účastníci konzultácií boli prevažne vybraní kvótnym výberom podľa demografických kritérií. Osemmesačný projekt umožňoval diskusiu občanov prostredníctvom viacerých typov stretnutí. Proces diskusie začínal Úvodným stretnutím v Bruseli zameraným na výber troch tém na ďalšie zvažovanie, pokračoval dvoma Občianskymi porotami, ktoré otestovali pestrosť názorov občanov vo vybraných troch témach, Národnými diskusiami sa projekt rozšíril do každej z členských krajín EÚ a končil Záverečným stretnutím, opäť v Bruseli.

Na úvodnom stretnutí dvesto účastníkov väčšinu času z dvoch dní diskutovalo v desaťčlenných medzinárodných skupinách s facilitátorom a tlmočníkom. V skupinách vznikali nápady na témy a ich prvý výber, ktorý zástupca z každej skupiny priniesol k „európskemu stolu“, kde ho verejne prezentoval. S navrhnutými témami pracoval profesionálny editorský tím, ktorý podobné témy zlúčil. Výsledné prioritné témy pre národné diskusie vznikli mutli-hlasovaním všetkých dvesto účastníkov. Účastníci vybrali tri témy, na ktoré bol zameraný ďalší proces diskusie. Boli to:

  • energetika a životné prostredie: vplyv využívania energie v Európe na životné prostredie a hospodárstvo,
  • rodina a sociálna starostlivosť: sociálne podmienky pre rodiny v Európe a
  • úloha EÚ vo svete a migrácia: úloha Európy vo svete a pri riadení imigrácie (Vízia občanov Slovenska o budúcnosti Európy, 2007).

Dve Občianske poroty (v Berlíne a Budapešti) boli zamerané na overenie možných argumentácií účastníkov vo vybraných témach. Na základe týchto podkladov bol spracovaný obsahový materiál k témam diskusie, ktorý účastníci dostali ešte pred príchodom na národné konzultácie.

Najintenzívnejšou časťou procesu boli Národné konzultácie, v ktorých občania (tridsať až dvesto účastníkov)dva dni diskutovali o vízii Európy v roku 2020. Účastníci strávili väčšinu času v menších, tematických skupinách (do pätnásť účastníkov), v ktorých formulovali víziu Európy vo vzťahu k svojej téme. Pred hlasovaním o prioritách sa zoznámili s výsledkami ostatných skupín. Národné konzultácie boli organizované tak, aby v jednom čase prebiehali súčasne v ďalších štyroch až šiestich krajinách, a tak bolo možné medzi nimi zdieľať priebežné výsledky. Pri diskusii bola dôležitá úloha expertov, ktorí v špecifických blokoch s občanmi diskutovali o dôsledkoch ich návrhov, ako aj o rozdelení kompetencií medzi národnými vládami a EÚ. Na konzultáciách sa zúčastňovali aj politici (najmä poslanci v EP), ktorých rola počas stretnutia bola výlučne pozorovacia, prípadne na záver stretnutia prebrali záverečnú správu od občanov.

ECC 2007 vrcholilo Záverečným stretnutím v Bruseli. Počas dvoch dní jeden zástupca z každej národnej diskusie overil a podpisom potvrdil Syntetizujúcu správu zo všetkých dvadsiatich siedmich národných konzultácií, ktorú pripravil editorský tím. Na druhý deň účastníci túto správu verejne prezentovali politikom v Európskom parlamente a v Európskej komisii.