Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Príklad: Výzva na predkladanie ponúk

„Návrh a realizácia participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030“, časť: Podmienky účasti

Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s tvorbou a realizáciou  participatívneho procesu v obdobnom rozsahu, aký je popísaný v bode č. 7 tejto výzvy. Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 25 000 eur bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu doložiť jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a).