Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Správy - Participácia


:


S mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi sme diskutovali o vodnom plánovaní
23. 10. 2019

V stredu 23. októbra sme v Bratislave diskutovali o priebehu tretej aktualizácie vodného plánu na Slovensku so zástupcami environmentálnych mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a zástupcami akademickej obce. Vodný plán je základným strategickým dokumentom pre oblasť...

Analyzovali sme vybrané participatívne politiky na úrovni štátnej správy
11. 06. 2019

V rámci plnenia záväzku z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, ktorý sa týka analýzy vybraných participatívnych politík na úrovni štátnej správy pripravil Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sériu prípadových štúdií s ...

Prihlásené stredné školy do 1. dotačnej schémy v Trenčianskom samosprávnom kraji
16. 11. 2018

V dňoch od 10.10.2018  do 20.10.2018 bola otvorená výzva, na prihlasovanie stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do expedície pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na stredných školách. Záujem bol veľký, keďže celkový počet prihlásených škôl do výzvy bolo...

Informácie a participácia kľúčom k budovaniu dôvery občanov v štát
19. 02. 2018

Mesto Miláno pripravilo v rámci talianskeho týždňa otvoreného vládnutia úvodnú diskusiu lídrov na tému budovania dôvery občanov v štát cez participáciu. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS). Rovnako ako počas Týždňa...

Participatívne tvorené verejné politiky na národnej úrovni
31. 07. 2017

Jednou z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 na podporu participácie je identifikovať tie verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívnym spôsobom v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Ide o úlohu B. 43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017...

Staňte sa spoluautormi Knižnice príkladov dobrej praxe
21. 07. 2017

Tvorba verejných politík participatívnym spôsobom s aktívnou účasťou zainteresovaných aktérov má množstvo prínosov – vzniká lepšia politika, komplexné riešenie, zvyšuje sa legitimita rozhodnutia, buduje sa dôvera medzi zainteresovanými a vytvárajú sa kapacity pre budúcu implementáciu. Pre...

Organizovali sme semináre na tému participatívnej tvorby verejných politík
06. 07. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval semináre na tému „Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to?“. Semináre sa uskutočnili v dňoch 14. júna 2017, 28. júna 2017 a 4. júla 2017 a boli určené zamestnancom štátnej správy, ktorí zastrešujú tvorbu...

Vypracovali sme Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
06. 02. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“.  Oba tieto inštitúty boli ustanovené zák. č. 400/2015 Z. z. a boli podrobnejšie rozpracované v ...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]