Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Vyhodnotenie výzvy na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

21. 12. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS) vyhlásil dňa 18. septembra 2015 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na výber pilotných projektov tvorby verejných politík (ďalej len „Výzva“) v rámci realizácie národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Výzva bola uzavretá dňa 15. novembra 2015.


Cieľom výzvy bolo vybrať 12 mimovládnych organizácií  spolu s 12 subjektmi verejnej správy, ktoré budú spoločne participovať na realizácií národného projektu ÚSV ROS formou tvorby participatívnych verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.  
ÚSV ROS zriadil 5 člennú výberovú komisiu, ktorá posudzovala 44 prijatých projektových zámerov. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčania členov výberovej komisie vybral 12 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré budú oficiálne oslovené so žiadosťou o spoluprácu na príprave a realizácii národného projektu ÚSV ROS. Zoznam vybraných 12 mimovládnych organizácii nájdete tu.


ÚSV ROS si mimoriadne váži záujem mimovládnych neziskových organizácií a verejnej správy zapojiť sa do národného projektu ÚSV ROS. Všetky mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa zapojili do výzvy, odviedli výbornú prácu v zmysle nadväzovania partnerstva so subjektmi verejnej správy pre realizáciu politík participatívnym spôsobom. Veríme preto, že aj tie projekty, ktoré v našej výzve neuspeli, nájdu spôsob na svoju úspešnú realizáciu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]