Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Partneri a spolupracujúce subjekty

Národný projekt má dvoch partnerov projektu, ktorá boli vybraní vzhľadom na ich špecifické postavenie a predpoklad výrazného prínosu pre realizáciu aktivít projektu:

  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici najmä s prínosom v oblasti akademického a metodologického spôsobu realizácie aktivít projektu, pričom experti z univerzity už spolupracovali s USVROS pri tvorbe  „Návrhu základného rámca výskumu zameraného na zisťovanie sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti“, na základe ktorého sa bude realizovať kľúčová aktivita projektu.
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky vzhľadom na svoje špecifické zákonné kompetencie v oblasti získavania, spracovávania a publikovania rôznych dát a štatistík. Štatistický úrad SR bude aktívne v projekte zapojený najmä za účelom jeho využitia pri nastavovaní metodiky zberu dát, získavaní dát a súčasne aj pri preskúmavaní, ako dáta zbierať udržateľným spôsobom do budúcnosti – a to práve návrhom na vytvorenie tzv. satelitného účtu tretieho sektora.

Úzka spolupráca v rámci projektu bude prebiehať so štyrmi subjektmi, ktoré boli vybraté a oslovené vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s USVROS a súčasne preto, že boli identifikované ich kompetencie, ktoré majú vplyv na rozvoj občianskej spoločnosti a neziskového sektora:

  • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES),
  • Ministerstvo financií SR,
  • Ministerstvo hospodárstva SR,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.