Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Študijné krúžky: Kde by sa metóda dala použiť?

Môžu to byť aj polarizujúce témy, napr. integrácia migrantov, Rómov, násilie na ženách, medzigeneračné diskusie. Môžu to byť politiky či ich implementácie, ktoré vyžadujú aj akceptáciu zo strany ľudí s rozmanitou skúsenosťou (napr. v prípade migrácie – niekto, kto sa vrátil zo zahraničia, niekto, kto je dlho na Slovensku, niekto, kto je krátko na Slovensku, niekto bez osobnej skúsenosti, ale možno má susedov či niekoho v rodine a pod.). Títo ľudia by mohli diskutovať o tom, ako by mali byť tieto opatrenia prijaté, resp. aké opatrenia by mohli byť akceptovateľné a aké nie. Výsledok takejto diskusie by mohol byť jedným zo vstupov do rozhodovacieho procesu. Inou vhodnou témou by mohlo byť, ako má štát pristupovať napríklad k  inkluzívnemu vzdelávaniu. Zapojiť ľudí s rôznou skúsenosťou a zozbierať podnety k rôznym aspektom (žiak – učiteľ – rodič – inštitúcie), aká by mala byť škola v 21. storočí.