Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Vybrané princípy, roly a kroky k úspešnému komunitnému sieťovaniu

Vybrané princípy komunitného sieťovania

 • Každý z komunity má čo ponúknuť a môže sa zapojiť.
 • Dostávať a prijímať je rovnako hodnotné.
 • Každý sa zaoberá tým, čo je pre neho dôležité.
 • Spolupráca prináša komunite pridanú hodnotu.

Roly v komunitnom sieťovaní

 • „Sieťovači” –trénovaní dobrovoľníci a príp. zamestnanci. Zastúpenie by mali mať rôznorodí ľudia z komunity, ktorí majú na starosť sieťovanie v celej svojej pestrosti: hľadajú nové zdroje (ľudské aj finančné), trénujú druhých, prepájajú, sieťujú.
 • „Dobrí susedia” – predstavujú väčšinu zapojených z komunity. Spolupracujú s ostatnými ľuďmi z komunity, zapájajú sa a pripravujú vlastné aktivity a iniciatívy (edukačné, rekreačné, advokačné a podobne).
 • „Rodinní advokáti” – trénovaní dobrovoľníci ponúkajúci pomoc na princípe „peer to peer”, sú lídrami v komunite.
 • Podporovatelia a partneri – ďalší jednotlivci, iniciatívy, firmy, mimovládne organizácie a organizácie verejnej správy, ktoré spolupracujú v rámci komunitného sieťovania.
 • Komunitný koordinátor  –zodpovedný za koordináciu a administratívu iniciatívy.

Kroky k úspešnému komunitnému sieťovaniu

 • Vytvorte identitu siete a formalizujte ju (napr. formou občianskeho združenia).
 • Začnite hľadať komunitných „sieťovačov”, ktorí sú komunite oddaní.
 • Vytrénujte vybraných zapojených účastníkov v práci s komunitami, ktorí budú odovzdávať skúsenosti ďalej a budú trénovať ďalších zapojených.
 • Buďte transparentní – zabezpečte, aby vaše výstupy a materiály boli dostupné a ľudia boli informovaní o vašej činnosti.
 • Zabezpečte si finančné zdroje – dary, sponzoring a školiace služby vám k tomu môžu dopomôcť.