Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2022, streda
 

Seminár v oblasti účtovníctva MNO

O projekte  |  Výstupy  |  Workshopy, semináre  |  Verejné obstarávania a výzvy  |  Správy AMNO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“ zorganizoval tri semináre v oblasti auditu a účtovného poradenstva  mimovládnych neziskových organizácií, na ktorom boli prezentované:

  • najzávažnejšie problémy vo vedení účtovníctva MNO, ktoré boli identifikované pri poskytovaní účtovného poradenstva pre MNO,
  • odpovede na najčastejšie otázky
  • návody, usmernia pri vedení účtovníctva v MNO.

Súčasťou bol i priestor na zadávanie otázok zo strany účastníkov a ich zodpovedanie fundovanými odborníkmi. Zadané otázky boli zároveň spracované a uverejnené v súhrnnej správe.

Seminárov sa zúčastnilo takmer 350 účastníkov v troch krajských mestách a to v Banskej Bystrici 10.11.2015, v Košiciach 11.11.2015 a v Bratislave 13.11.2015.      

Vybrané prezentácie zo seminárov:

Súhrnná správa:

Účasť na seminároch bola bezplatná.