Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Popis a analýza zahraničných systémov akreditácie MNO

V rámci hlavnej aktivity 1: Analýza stavu, potrieb a zahraničných skúseností s akreditáciou MNO bola nadefinovaná podaktivita 1.2 Popis a analýza zahraničných systémov akreditácie MNO. Zodpovedným partnerom za vypracovanie analýzy bolo CpF.

Cieľom podaktivity bolo získanie poznatkov z nastavenia a fungovania zahraničných systémov akreditácie s prihliadnutím na aplikáciu týchto poznatkov pri vytvorení akreditačného mechanizmu v prostredí Slovenska.

Pre splnenie uvedeného cieľa postupne prebehlo niekoľko krokov, najmä:

  • prieskum existencie akreditačných mechanizmov v zahraničí
  • vytvorenie kritérií výberu, vyhľadávania, popisu a relevantnosti údajov identifikovaných zahraničných mechanizmov v podmienkach Slovenska a pre účely modelovania akreditačného mechanizmu
  • prvotné posúdenie výsledkov prieskumu, pričom boli vybrané a hlbšie analyzované zahraničné akreditačné modely relevantné pre Slovensko. Podrobnejší popis zahraničných akreditačných modelov prebehol za aktívnej účasti expertov zo zahraničia.

Výslednú analýzu si môžete prečítať tu (PDF, 4 MB).