Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Príklad: Formulácia cieľa

Z Výzvy na predkladanie ponúk na „Návrh a realizácia participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030“

Celkovým cieľom navrhovaného participatívneho procesu je určiť približne päť kľúčových tém pre rozvoj SR do roku 2030, ku ktorým bude zároveň možné priradiť jednotlivé ciele Agendy 2030.

Následná presnejšia formulácia cieľov participatívneho procesu z Návrhu participatívneho procesu pripomienkovania návrhu Národných priorít implementácie Agendy 2030

Cieľom participatívneho procesu v rámci pripomienkovania návrhu Národných priorít implementácie Agendy 2030 je:

  • identifikovať a zapojiť zainteresovaných aktérov do diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030 na Slovensku,
  • validovať/podrobiť oponentúre návrh piatich národných priorít implementácie Agendy 2030 (pripravený Prognostickým ústavom SAV v decembri 2017, Príloha 1) a vytvoriť podklad pre rozhodovanie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj,
  • informovať verejnosť (najmä prostredníctvom webovej stránky) o Agende 2030, navrhovaných národných prioritách, participatívnych aktivitách a možnostiach účasti verejnosti pri implementácii a monitoringu národných priorít Agendy 2030. 

Vzhľadom na veľmi limitovaný čas na participatívny proces (tri mesiace od 2. polovice februára do 20. mája 2018) sme zvolili úroveň participácie, ktorá znamená pozvanie zainteresovaných aktérov do diskusie a výmeny argumentov vo vzťahu k zamýšľanej verejnej politike (pre bližšie informácie pozri 2. úroveň participácie v Pravidlách zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB), 2014). Zainteresovaná verejnosť v tejto úrovni participácie vstupuje do aktívnej roly a podieľa sa na formulovaní zdôvodnení pre konkrétnu podobu národných priorít Agendy 2030. Tento stupeň nepredpokladá, že verejnosť a zainteresovaní aktéri budú  rozhodovať o výslednej politike. Táto rola je rezervovaná Rade vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sú však reprezentovaní niektorí kľúčoví zainteresovaní aktéri (pre bližšie informácie pozri kapitolu 4. Inštitucionálny rámec v Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a Štatút Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj).