Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Participácia v digitálnej ére 2

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 3 - Participácia a miestna územná samospráva
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na miestnej územnej samosprávy
 • Obdobie realizácie: december 2021 – jún 2023
 • Výstup: Výstup: súbor videozáznamov bude bezplatne dostupný na www.participacia.eu.
 • Odborný garant aktivity: Alena Petrželková
 • Zapojení experti: Miroslav Šimkovič, Marcel Hofer
 • Realizačný technický tím: Ján Gombala, Kristína Kollarovicsová
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Popis programu

Digitálna participácia predstavuje možnosť ako využívať digitálne platformy pre riadenú participáciu a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík. Novovytvorený cyklus seminárov Participácia v digitálnej ére  ponúkne v nenáročných formátoch praktické zručnosti ako spoznať a využívať digitálne platformy pre riadenú participáciu a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík, v každodennej prevádzke úradu v komunikácii s občanom, aktérmi, či konkrétnymi demografickými skupinami obyvateľov. Napríklad e-nástroje: Odkaz pre starostu, Hlas občanov, consider.it a mnohé ďalšie.

Zamestnanci subjektov verejnej správy v rámci programu Participácia v digitálnej ére 2: e-participácia získajú prehľad a praktické zručnosti ako:

 • využívať  virtuálny diskusný systém pre účinný online dialóg pomocou vizuálnej sumarizácie názorov komunity, používať platformu na úrovni administrátorov (vytvárať na platforme obsah, ku ktorému môžu viesť ostatní registrovaní účastníci diskusiu,
 • hodnotiť prezentované idey a nápady na hodnotiacej škále, pridávať argumenty „pre“ a „proti“,
 • moderovať prebiehajúcu diskusiu atď.),
 • zverejňovať návrhy (nápady, projekty a pod.) prostredníctvom vhodnej online platformy.

Nastavenie programu Participácia v digitálnej ére

Ďalšie informácie

OBECNÉ NOVINY (PDF, 2 MB)

 • Typ výstupu: mediálny výstup v printovom vydaní periodika Obecné noviny
 • Zapojení experti: Alena Petrželková, Marcel Hofer, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Stručný opis: celostranová informácia o využití e-nástrojov participácie a presadzovaní konceptu participácie na úrovni miest a obcí s možnosťou prihlásiť sa na jednotlivé podujatia

Workshopy o e-nástrojoch v participácii