Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2024, streda
 

Pilotné testovanie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí

Základné informácie

  • Zaradenie: podaktivita 3 - Participácia a miestna územná samospráva
  • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na miestnej územnej samosprávy
  • Obdobie realizácie: júl 2023 – december 2023
  • Výstup: zrealizované pilotná schéma
  • Odborné garantky aktivity: Alena Holka Chudžíková, Elena Gallová Kriglerová
  • Realizačný tím: Barbara Gindlová, Zuzana Hromcová, Matej Miklian
  • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Pilotné testovanie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí

Mestá a obce dlhodobo prejavujú záujem o participáciu, nielen v čase tvorby a realizácie verejných politík, strategických projektov, ale hlavne v procese plnenia každodenných zadaní a úloh, ktoré si vyžadujú zohľadnenie hlasu verejnosti. Na Slovensku vidíme na strane miest a obcí zvýšený záujem o participáciu, ako aj silnejúci trend zapájania verejnosti na lokálnej úrovni, ale nemáme nástroj, ktorý by nám umožnil diagnostikovať skutočný stav a podmienky pre participáciu na úrovni mestských/obecných úradov. Preto sme sa rozhodli vypracovať a v praxi otestovať metodiku pre diagnostiku a hodnotenie podmienok a stavu participácie v prostredí miestnej územnej samosprávy, ktorú sme nazvali pilotné testovanie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí.

Čo je cieľom pilotného testovania?

Primárnym cieľom pilotného testovania stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí je analyzovať a posudzovať zapojenie verejnosti pri tvorbe verejných politík na miestnej úrovni. Pilotné testovanie stavu a podmienok pre participáciu je dôležitým nástrojom pre zhodnotenie stavu, ako aj zlepšovanie podmienok a kvality participatívnej praxe. Vytvára kritériá, na základe ktorých sa môže posudzovať miera a úroveň zapojenia občanov do samotných procesov rozhodovania.

Ako hodnotiť participatívnu prax v prostredí miestnej a územnej samosprávy?

Pilotné testovanie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí (Metodika pre diagnostiku a hodnotenie participatívnej praxe v prostredí miestnej územnej samosprávy) poskytne nástroj na hodnotenie participatívnej praxe v prostredí MÚS.

Pilotná schéma pre testovanie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí

V rámci projektu vytvoríme a otestujeme metodiku pre diagnostiku a hodnotenie stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest/obcí. Súčasne chceme metodiku otestovať v rámci piatich miest/obcí, ktoré príjmu našu výzvu na spoluprácu.

VÝZVA K SPOLUPRÁCI NA PILOTNOM TESTOVANÍ STAVU A PODMIENOK PRE PARTICIPÁCIU NA ÚROVNI MIEST A OBCÍ

""

Výsledky a výstupy z pilotnej schémy

Obdobie trvávania pilotnej schémy/spolupráce

Spolupráca je naplánovaná na obdobie september – november 2023.

Časový harmonogram pilotného testovania stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí:

Poznámka ku školeniam: bezplatné školenia pre zamestnancov úradu na tému Riadená participácia pre mestá a obce - Ako zapájať verejnosť? s využitím Metodiky pre zavádzanie riadenej participácie krok za krokom - RIADENÁ PARTICIPÁCIA PRE MESTÁ A OBCE (PDF, 368 kB) vieme realizovať v dohodnutom termíne v rámci obdobia október – december 2023.

Konzultačné hodiny (komunita praxe):

  • Streda od 13.00 hod – do 14.00 hod.
  • Piatok od 8.00 hod. – do 9.00 hod.

Zabezpečenie pilotného testovania

PhDr. Matej Miklian
Tel.: 02/509 44 984; 0918 591 770
E-mail: TA.13G4@3SGRTG4.ZYKS4@

Mgr. Zuzana Hromcová
Tel.: 02/509 44 979
E-mail: TA.13G4@S1FQ4FLU.S3SJHJ@