Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Vizitky kolegov z regiónov

Mapa partnerstva  |  Vizitky kolegov z regiónov  |  Priebeh činností  |  Výzva  |  Vyhodnotenie výzvy

BADÍN

""Volám sa Miroslava Molnárová, pochádzam z malebnej dedinky Badín, ktorá sa nachádza medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Po skončení štúdia na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach som sa vrátila do svojho rodiska a založila som si rodinu. Po materskej dovolenke som začala pracovať na obecnom úrade v Badíne a už 14 rokov ma táto práca baví.

BLATNÉ

""Lucia Tuššová - V roku 2007 ukončila štúdium na Univerzite Komenského na fakulte managementu –odbor manažment. Pracovala ako obchodný zástupca pre kozmetickú spoločnosť . Najviac ju bavilo cestovanie a kreatívna náplň práce. Momentálne je na materskej dovolenke. Pri druhej materskej dovolenke sa rozhodla že pomôže obci, kde sa vydala najskôr ako súčasť sociálnej komisie. Tam pochopila, že pokiaľ chce niečo zmeniť a získať , musí obci pomôcť a spolupodieľať sa na získaní nápadov a externých zdrojov financovania. Najviac času trávila v parku a preto sa jej prvým projektom stalo získanie prostriedkov na preliezku na ihrisko. Prvý projekt bol úspešný a to rozbehlo ďalšie projekty. Tu už nastala potreba prizvať skupinu podobne zapálených ľudí a tak vznikla projektová komisia. Vznikla úzka spolupráca so starostkou a zamestnancami obecného úradu. Spoločne sa motivujú, pomáhajú a tvoria a zhmotňujú spoločné nápady. Momentálne pracujú na prijatí VZN na participatívny rozpočet. V tomto bode Lucia pochopila, že našla pocit naplnenia vo veciach verejných a jej ďalšie smerovanie bude do verejnej správy.

BLATNICA

""Ahojte, volám sa Ivana Lišková. Som z Blatnice, ktorá je jednou z najkrajších obcí Turca. Študovala som na Ekonomickej univerzite v BA – odbor financie. Od minulého roka som poslankyňou v obci a rada by som v pilotnom testovaní stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí nabrala nové skúsenosti, ktoré budeme môcť využiť v praxi u nás v Blatnici, nakoľko mojím cieľom bolo – ak budem poslankyňa, chcem sa zapájať aj aktívne do projektov/výziev. Som rada, že dané pilotné testovanie je moja prvá výzva, do ktorej sme sa rozhodli ako obec zapojiť. Skúsenosti v danej problematike mám minimálne, ale o to viac sa teším na to, čo všetko sa naučím a budem môcť využiť v praxi.

BRATISLAVA (Miestny úrad Bratislava – Ružinov)

""Mgr. Tatiana Tóthová, vedúca komunikačného odd., Miestny úrad Bratislava - Ružinov:
Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odbor politológia – žurnalistika a Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pôsobila na Ústave európskych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a externe aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Niekoľko rokov spolupracovala s významnými mienkotvornými denníkmi (SME, Hospodárske noviny) a viedla komunikačné oddelenia v TV Markíza a TV JOJ - dvoch najväčších televíziách na Slovensku. Bola riaditeľkou Kancelárie predsedu NR SR, hovorkyňou predsedu parlamentu, hovorkyňou strany Sloboda a solidarita a neskôr si založila vlastnú PR agentúru. Má bohaté skúsenosti s krízovou komunikáciou

BRATISLAVA (Metropolitný inštitút Bratislavy – MIB)

""Rebeka Petrtýlová pracuje ako odborná referentka na Sekcii mestských štúdií a participácie na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Venuje sa tvorbe analytických podkladov, spracúvaniu dát či projektom participácie alebo strategického plánovania. Spolu s tímom v roku 2021 spracovali Manuál participatívneho plánovania a socio-priestorového mapovania: Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom?. V rámci publikácie prispela najmä svojimi skúsenosťami so socio-priestorovým mapovaním, ktoré získala v rámci stáží na oddeleniach Metropolitného inštitútu Bratislavy či počas svojho štúdia. Vyštudovala doktorandský stupeň na Ústave manažmentu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Priestorové plánovanie. Možnosť rozšíriť si vedomosti v danom odbore mala aj na Newcastle University (UK) a na Vienna University of Technology (AT). V rámci štúdia sa venovala najmä priestorom nábrežia, diverzite ich úsekov a ich efektívnemu manažmentu. Zaujíma sa tiež o témy ako identita miesta, mapovanie verejných priestorov, geografické informačné systémy či urbanizmus. Skúsenosti získala aj z krátkodobých stáží či už v oblasti strategického plánovania, mapovania verejných priestorov alebo v medzinárodnej neziskovej organizácii Habitat for Humanity. Pochádza z Trenčína no v Bratislave žije od roku 2015.

HEĽPA

""Ing. Ľubica Oravkinová. Pracujem na obecnom úrade v Heľpe na pozícii referenta ekonomického oddelenia. Stredoškolské vzdelanie som absolvovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici a vysokoškolské štúdium som ukončila na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Pracovala som na rôznych pozíciách v oblasti obchodu a ekonomiky. Bola som zaškolená na pozíciu projektového manažéra. Napĺňa ma práca pre komunitu, v ktorej žijem. Teší ma možnosť prinášať nové riešenia. Mojim relaxom je turistika, bicyklovanie, divadlo, knihy, práca v záhrade, spoznávanie nových miest a ľudí.

HLOHOVEC

""Nicolette Doktoríková – pracuje ako referentka pre stratégie dáta a participáciu v meste Hlohovec. Študovala Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

KAPUŠANY

""Ing. Marta Hudáková (firemný mobil +421 918 670 547, firemný mail: TA.E3SAHDST@ZF1JFL@)
Odborná referentka strategického rozvoja obce Kapušany od februára 2023. Zároveň expertka na financie a to s viac ako 12 ročnou praxou. Školský život bol pestrý – má vyštudovanú SPŠ Strojnícku – odbor TIS v strojárstve. Neskôr začala študovať na UPJŠ Košice – odbor Učiteľstvo matematika – slovenský jazyk, ktoré však neukončila. Po čase nastúpila na externé bakalárske štúdium na Fakultu manažmentu v Prešove, kde študovala odbor Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. Nakoniec svoje štúdiu ukončila inžinierskym titulom na Technickej univerzite v Košiciach, Banícka fakulta – odbor Geoturizmus. Popri strednej škole vyštudovala externe Animátorskú školu s certifikátom a mnoho iných kurzov ako je napr. aj Poistná škola. V minulosti sa venovala animácii a dobrovoľníctvu s deťmi vo farskom spoločenstve. Organizovala a plánovala tábory a mnoho celoročných aktivít pre deti a mládež vo farnosti. Po pritom miesto športovania rozdávala letáky a tak si rozvíjala vzťahy a komunikáciu medzi obyvateľmi rodnej dediny. Vďaka svojej výrečnosti, aktivite, bola neoficiálnou dobrovoľníčkou pri obecných aktivitách, kde sa naplno do daných aktivít zapájala. V súčasnosti je známa v obci ako ochotná duša, ktorá ak môže, pomôže a zapája sa do rôznych akcií. V obci sa jej podarilo zariadiť viacero úspešných grantov a tak prispieť k lepšiemu prostrediu a životu v obci Kapušany. Je koordinátorkou dobrovoľníkov v obci. Zároveň je aktívna aj v MŠ Kapušany, kde je predsedníčkou Rady škôlky. Zo súkromného života je šťastne vydatá a spolu s manželom má dve deti – syna a dcéru. Rada sa prechádza, číta a pozrie si zaujímavý film. Zbožňuje spoločnosť, tanec a rozhovory na rôzne témy.

KOZÁROVCE

""PhDr. Anna Ciriová, Projektová manažérka obce Kozárovce. Vyštudovala som UK v Bratislave  na katedre sociálnej práce. Do roku 2022 som pracovala na Úrade práce ako vedúca oddelenia sociálnych vecí a služieb pre občana a ako metodička na Ministerstve práce. Aktívne pracujem v krízovom štábe pri OÚ a Obecnom úrade. V období Ukrajinského vojnového konfliktu  sme spolu z kolegami z krízového štábu riešili  utečencov  z Ukrajiny priamo na hranici , ako i pri umiestňovaní  do rodín a pomoc pri ich začleňovaní. Spolupracujem s Úradom  splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pri rôznych projektoch, ktoré sú zamerané na zlepšenie  sociálnej  ako i životnej  situácie  Marginalizovanej rómskej komunity. Od r.1996 vo voľnom čase práca ako koordinátor pre Červený kríž, práca s deťmi a mládežou. Dlhodobo spolupracujem  s neziskovými organizáciami  - pomoc sociálne odkázaným, pri charitatívnych programoch, zbierkach, dobrovoľník pre Národný onkologický ústav. Pracujem pre neziskovú organizáciu  Míthia v  Ugande staráme sa spolu s dcérou, ktorá je štatutárom  neziskovej organizácie  o deti a ich matky, ktoré sú  HIV pozitívne.  Absolvovala som školenia zamerané na osobnostný rozvoj, Inovatívne metódy riadenia zamestnancov, manažérske vzdelávanie, personalistiku a mzdy, Mediátor. Absolvovala som školenia zamerané na osobnostný rozvoj, Inovatívne metódy riadenia zamestnancov, Typológiu klientov, Vedenie zamestnancov, Manažérske vzdelávanie, Komunikačné zručnosti, Personalistika a mzdy, Mediátor, Ochrana osobných údajov a iné. 

MODRA

""Zuzana Tichá (hovorkyňa mesta Modry) - Vyše 20 rokov sa pohybuje v oblasti PR, marketingu a komunikácie. Niekoľko rokov pracovala pre Žurnál Rádia Twist, neskôr sa stala hovorkyňou švajčiarskej dôchodkovej spoločnosti Credit Suisse a skupiny AXA na Slovensku. Posledné desaťročie sa vo vlastnej komunikačnej agentúre venovala produkčným projektom, eventom a poskytovaniu PR a komunikačných služieb pre firemných aj individuálnych klientov. Momentálne má na starosti destinačný manažment a marketing na poste výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty a je zodpovedná za PR a komunikáciu mesta Modry.

NITRA

""Mgr. Juliána Janíková, PhD. – kancelária primátora Mestského úradu v Nitre, mám na starosti zahraničné vzťahy a spolupráce, intenzívne sa venujem partnerským mestám mesta Nitry.  Som tiež súčasťou mestského akčného tímu, ktorý sa venuje práci s deťmi a mládežou, ku ktorým mám veľmi blízko, nakoľko som v predchádzajúcich zamestnaniach pôsobila ako pedagóg, či už na úrovni základnej školy, resp. univerzity. Študovala som slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som si aj spravila doktorát na vtedajšej Katedre slovenského jazyka UKF. Môj výskum bol zameraný na dejiny spisovnej slovenčiny a kodifikáciu spisovného jazyka, kde som sa zamerala hlavne na postavu Andreja Radlinského. Vo voľnom čase sa venujem svojej rodine, veľkou láskou sú aj naše domáce zvieratá – pes, mačky a zajac. Mojou vášňou sú knihy akéhokoľvek žánru (najmä však krimi) a výborne si oddýchnem aj s háčikom v ruke pri výrobe háčkovaných hračiek.

""Elena Klenková - srdcom a trvalým domovom Nitrianka chodila do školy, na gymnázium aj na vysokú školu v Nitre. Odjakživa vedela, že túži byť učiteľkou, jej vášňou bolo vzdelanie,  vzdelávanie, neskôr aj vzdelávanie tých ostatných, štúdium jazykov a bola absolútny knihomoľ (skóre 100/100).  Vyštudovala slovenský jazyk – nemecký jazyk, profesiu vykonávala do narodenia tretieho dieťaťa. Zmena profesie na pracovníka v cestovnom ruchu, kultúre na mestskom úrade priniesla nové výzvy a príležitosti vyskúšať si aj nové interakcie v práci s ľuďmi, publikom ap. Absolvovala rôzne vzdelávacie, manažérske kurzy, ale aj práca s ľuďmi a pre ľudí – podieľanie sa na spoločných projektoch ostáva naďalej spôsobom odpovede na detské sny o budúcom povolaní. Pre ňu žiadne povolanie nie je iba zamestnanie. Práve preto všetko jej je blízka participácia, ktorá sa pre samosprávy stáva akútnou potrebou napĺňania ich poslania – starostlivosť o kvalitu života obyvateľov mesta.

NOVÁ BAŇA

""Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani. Po absolvovaní základnej školy v Novej Bani som navštevovala Strednú odbornú školu strojársku, ktorú som ukončila maturitnou skúškou v roku 1989.  Dňa 1.7.1991 som nastúpila do novozriadenej mestskej príspevkovej organizácie Mestský bytový podnik mesta Nová Baňa, kde som pracovala až do 30.11.2001. Zároveň so začala študovať na vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, kde som vyštudovala pedagogický odbor. Učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov aprobácia pedagogika - vychovávateľstvo. Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku v júni 1996. Počas tohto obdobia som si urobila aj špecializáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Autorizovaný bezpečnostný technik a v oblasti ochrany pre vznikom požiarov ako Požiarny technik a ako Preventivár mesta Nová Baňa. Na Mestský úrad v Novej Bani som nastúpila 01.12.2001 na voľnú pracovnú pozíciu – samostatný odborný referent pre dopravu a ochranu ovzdušia. Popri tejto práci som si naďalej zvyšovala svoju kvalifikáciu a získala som osvedčenie s celoštátnou platnosťou Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy, pozemných komunikácií a vo veciach dráh a štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany ovzdušia. Po úspešnom výberovom konaní som získala od 1.4.2010 novú pracovnú pozíciu v rámci Mestského úradu v Novej Bani ako vedúca správneho oddelenia. Túto funkciu vykonávam do dnes napriek tomu, že od 12.decembra 2018 mi bola zlúčená s novou funkciou a to prednostka Mestského úradu v Novej Bani. Vo voľnom čase rada čítam, venujem sa rodine a turistike. Svoju každodennú prácu vykonávam zodpovedne a s nasadením zmeniť veci k lepšiemu. Uvítala som možnosť zapojiť sa do projektu participácie na úrovni miest a obcí, nakoľko  v tom vidím nástroj na zapojenie širokej verejnosti do procesov riadenia v samospráve.

PÚCHOV

""Marián Ondrička – asistent primátorky mesta Púchov, ako asistent primátora pracuje už 3 volebné obdobie. Bol hlavný koordinátor za Mesto Púchov, programu Rady Európy v projekte ELoGE Slovensko 2021, ktoré organizovalo OZ Dobrý úradník v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, kde Mesto Púchov získalo jedno z ocenení excelentného fungovania dobrej samosprávy. Vyštudoval strednú školu ako obchodný pracovník v Púchove. Študoval na Trenčianskej univerzite Fakultu priemyselných technológii v Púchove, ktorú nedokončil, momentálne študuje na Trenčianskej univerzite Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov v odbore verejná správa. V minulosti pracoval ako asistent riaditeľa v obchodnej spoločnosti, na 2 roky si vyskúšal aj pracovné príležitosti na Islande a v Anglicku. Vo voľnom čase sa venuje hlavne rodine, trailovému a prekážkovému behu a psovi.

ROŽŇAVA

""Mgr. Michal Drengubiak, Zástupca primátora mesta Rožňava. Predseda výkonného výboru participatívneho rozpočtu mesta Rožňava a hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu. Pracoval 20 rokov ako profesionálny vojak, prevažne na logistických funkciách. V rokoch 2010 až 2011 pôsobil v rámci mierovej a pozorovateľskej  misie UNFICYP Cyprus. V rokoch 2011 – 2016 vyštudoval politológiu na FF PÚ v Prešove. Od roku 2018 pôsobí v samospráve mesta Rožňava, najprv ako poslanec, od roku 2021 ako zástupca primátora.

RUŽOMBEROK

""Mgr. Lucia Stanová– referent komunitného rozvoja v meste Ružomberok. Študovala európske kultúrne štúdie na UMB Banská Bystrica, kde sa naplno angažovala v kultúrnej oblasti, využila študijný pobyt v rámci projektu Erazmus+ vo Francúzsku, vďaka čomu ovláda dva cudzie jazyky. Už počas štúdia začala pracovať pre firmu, ktorá pôsobí na medzinárodnom trhu. Naberala skúseností so zahraničnými klientami, zdokonaľovala sa v oblasti ľudských zdrojov, osobnostného rozvoja, práce so soft skills. Pracovný život na niekoľko rokov vystriedal ten rodičovský. Od roku 2023 sa zas plne venuje novej pracovnej výzve a nasáva atmosféru komunitného života v rodnom meste. Hlavným zámerom je identifikovanie potrieb a záujmov komunity a vypracovávanie stratégie na ich uspokojenie, podporovanie a koordinovanie dobrovoľných aktivít a spoločenskú angažovanosť v rámci komunity, budovanie a udržiavanie partnerstiev s miestnymi organizáciami, neziskovými sektormi a inými relevantnými subjektmi, sledovanie trendov v oblasti v oblasti komunitného rozvoja a identifikovanie príležitostí na inovácie. Spolu s rodinou si naplno užíva outdoorové športy, výlety po krásnom Liptove, či Vysokých Tatrách.

TOPOĽČANY

""Lenka Savarová pracuje pre mesto Topoľčany ako referentka pre komunikáciu, propagáciu a prácu s verejnosťou. Vyštudovala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracovný život v Bratislave ju previedol skúsenosťami v oblasti ľudských zdrojov, marketingu a copywritingu, aby sa nakoniec vrátila do svojho rodiska – do Topoľčian. Už viac ako tri roky s nadšením pomáha zviditeľňovať výsledky práce samosprávy a koordinuje vybrané projekty, okrem iného aj tie v oblasti participácie.

TRENČÍN

""Volám sa Petra Strečková a od apríla 2023 pracujem ako koordinátorka participácie na Mestskom úrade v Trenčíne. Som absolventkou Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave v odbore verejná správa . Už počas štúdia na vysokej škole som sa zaujímala o tému participácie, na ktorú bola zameraná aj moja záverečná práca . V rámci svojich predchádzajúcich pracovných skúseností som istý čas pôsobila na obecnom úrade, kde som začala získavať praktické skúsenosti s fungovaním verejnej správy a snažím sa v tom pokračovať naďalej. Som členkou Inštitútu participácie, ktorý vznikol na Mestskom úrade v rámci projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry. Mojou náplňou práce je napríklad stretávať sa a zisťovať potreby kľúčových aktérov v meste, pomáhať v budovaní interných kapacít úradu či zvyšovať úroveň participácie občanov v meste.“

TRNAVA

""Mgr. Ivana Vidová. Vyštudovala verejné zdravotníctvo na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, kde sa venovala téme ochrany a podpory zdravia populácie. Zostala pôsobiť na fakulte, kde okrem riadenia sekretariátu dekana pracovala v oblasti vedy, výskumu a na niektorých vzdelávacích projektoch fakulty financovaných z fondov EÚ. Počas rodičovskej prestávky ju oslovila téma participácie v rodnom meste Trnava, kde aktuálne s rodinou aj žije. Participatívny rozpočet v meste Trnava si mala možnosť vyskúšať najprv zo strany predkladateľa, keď sa zapojila do dvoch ročníkov s občianskym projektom. Keďže ju vždy zaujímalo ako fungujú procesy, po vlastnej línii sa začala vzdelávať kurzami a študovať dostupné publikácie v téme participácie a zapájania ľudí. V roku 2019 sa zamestnala v miestnej samospráve, kde bola od daného roku koordinátorkou participatívneho rozpočtu mesta Trnava. Agendu participácie má v kompetencii dodnes. V rámci zamestnania na Mestskom úrade v Trnave, kde pôsobí, si mohla vyskúšať viaceré formy zapájania verejnosti, či už laickej alebo odbornej. Išlo o rôzne prieskumy, menšie skupiny obyvateľov, focusové skupiny, väčšie fóra, realizácie občianskeho zhromaždenia alebo vnútorné procesy v rámci úradu. Je súčasťou tímu, ktorý realizuje nový model participatívneho procesu v samospráve. Je spoluzakladateľkou a editorkou portálu, ktorý sa venuje participácii planujmesto.trnava.sk. Participácia na lokálnej úrovni ju stále baví a chce v nej aj naďalej pokračovať.

VEĽKÝ ŠARIŠ

""Jana Jačišinová, mesto veľký Šariš, vedúca oddelenia cestovného ruchu, kultúry a prezentácie mesta. Ukončené štúdium Business Managment v Sydney (Austrália), pričom sa vzdelávala ďalej aj na pôde regionálneho rozvoja. V spolupráci so Svetovou Bankou  a Európskou komisiou sa podieľala na analýze a nastavení najmenej rozvinutého regiónu na Slovensku, participovala na stratégiách v oblasti cestovného ruchu. Považuje sa za šťastného človeka, pretože robí to, čo ju baví už viac ako 20 rokov. Tvrdí, že iba spojením vôle sa dajú dokázať veľké veci, preto rada spája ľudí, komunity a organizácie. Je veľkým lokál patriotom Šariša, jeho kultúry, tradícii, histórii a nárečia. Aj napriek tomu, že ovláda päť cudzích jazykov, tvrdí, že najťažší je „jazyk ľudský“, ktorým ľudia prestali medzi sebou komunikovať. A že existuje jeden najkrajší a to je šariština. 😊 Miluje bicykel, turistiku, vôňu kníh pri čítaní, objavovanie neobjaveného a drží sa kréda: „Kde je vôľa, tam je cesta.“

VRÁBLE

""Volám sa Katarína Fojtíková a narodila som sa v Bratislave. Od malička som ale vyrastala v malej dedinke Nedanovce. Vyštudovala som hudobno-dramatický odbor na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, kde som prežila asi 10 rokov. Aktuálne žijem už štvrtým rokom vo Vrábľoch, kde mám stále zázemie. Pracujem v Základnej umeleckej škole ako učiteľka spevu, ktorému sa aktívne venujem. Som speváčkou v a cappelle Voising. Popritom sa zapájam do podujatí, najmä pre detičky. Na MsÚ vo Vrábľoch som pracovala počas leta na dohodu na odd. kultúry. Práca s ľudmi a umením je to, čo ma naozaj napĺňa a robí moje dni krajšími.

""Ing. Monika Mališková, zástupkyňa primátora mesta Vráble. Monika Mališková vyštudovala medzinárodné ekonomické vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave (2012). Počas štúdia absolvovala viaceré stáže v štátnej správe. Po ukončení vysokoškolského štúdia získala štipendium na letnú  školu od americkej vzdelávacej nadácie The Fund for American Studies na Georgetown University vo Washingtone, D.C. Svoje pracovné pôsobenie začala ako Junior Public Affairs Consultant v súkromnej spoločnosti, neskôr pôsobila ako štátny radca na Ministerstve dopravy SR na Odbore európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov. Po desiatich rokoch pôsobenia v hlavnom meste sa rozhodla pre návrat do svojho rodného mesta Vráble, kde využívala svoje jazykové znalosti pri komunikácii so zahraničnými dodávateľmi a zákazníkmi v spoločnostiach v lokálnom priemyselnom parku. Počas materskej dovolenky sa začala aktivizovať v miestnom materskom centre Chrobáčik, ako aj občianskom združení Lepšie Vráble, v rámci ktorého získala v roku 2022 grant z výzvy Kto pomôže Ukrajine na organizáciu kurzov slovenského jazyka pre ukrajinských odídencov, ktorí našli domov v meste Vráble, ako aj rôznych podujatí na prepojenie miestnych komunít. V októbri 2022 bola po prvýkrát zvolená za poslankyňu MsZ vo Vrábľoch a je zástupkyňa primátora mesta Vráble. V rámci svojej agendy sa venuje školstvu, doprave, seniorom a zdravotne znevýhodneným, externým zdrojom financovania. Snaží sa o väčšiu otvorenosť a transparentnosť samosprávy a prinášanie procesných zlepšení aj prostredníctvom participatívnych procesov, ale ako  metodička implementácie modelu manažérstva kvality CAF. Voľný čas rada trávi s rodinou alebo dobrou knihou.

ŽILINA

""Volám sa Lenka Likavčanová a  som rodená Žilinčanka, pracujem na Útvare hlavného architekta v Žiline ako referentka architektúry a urbanizmu. Študovala som na Fakulte architektúry STU v Bratislave, architektúra je nielen mojím povolaním ale aj celoživotným koníčkom. Vo voľnom čase sa venujem turistike, jóge a cestovaniu. Na útvare v súčasnosti riešime Urbanistické štúdie Revitalizácii sídlisk formou stretávaní s občanmi konkrétneho sídliska v priebehu procesu spracovania, využívame dotazníkové prieskumy, zaoberáme sa podnetmi od občanov. V budúcnosti plánujeme realizovať urbanistické štúdie ďalších sídlisk, participatívny spôsob plánovania chceme využívať v spracovávaných projektoch.