Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Vyhodnotenie výzvy

Mapa partnerstva  |  Vizitky kolegov z regiónov  |  Priebeh činností  |  Výzva  |  Vyhodnotenie výzvy

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 3 - Participácia a miestna územná samospráva
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na miestnej územnej samosprávy
 • Obdobie realizácie: júl 2023 – december 2023
 • Výstup: zrealizované pilotná schéma
 • Odborné garantky aktivity: Alena Holka Chudžíková, Elena Gallová Kriglerová
 • Realizačný tím: Barbara Gindlová, Zuzana Hromcová, Matej Miklian
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Vyhodnotenie výzvy

Odborná komisia, na základe vopred stanovených a zverejnených kritérií, vyhodnotila výzvu a vybrala úspešné samosprávy, ktoré sa budú podieľať na pilotnom testovaní stavu a podmienok pre participáciu na úrovni miest a obcí. Pre veľký záujem zo strany samospráv, sa odborná komisia zároveň rozhodla navýšiť počet spolupracujúcich samospráv z pôvodného počtu päť na dvadsaťjeden. 

 • Odborná komisia: Barbara Gindlová, Silvia Ďurechová a Matej Miklian

Zoznam úspešných samospráv, ktoré sa budú podieľať na pilotnom testovaní:

 1. Badín
 2. Nová Baňa
 3. Heľpa
 4. Blatné
 5. Mestská časť Bratislava-Ružinov
 6. Bratislava (Metropolitný inštitút Bratislavy)
 7. Modra
 8. Rožňava
 9. Nitra
 10. Kozárovce
 11. Vráble
 12. Topoľčany
 13. Veľký Šariš
 14. Kapušany
 15. Púchov
 16. Trenčín
 17. Hlohovec
 18. Trnava
 19. Ružomberok
 20. Blatnica
 21. Žilina