Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Priebeh činností

Mapa partnerstva  |  Vizitky kolegov z regiónov  |  Priebeh činností  |  Výzva  |  Vyhodnotenie výzvy

AUGUST 2023

24. 08. 2023  sme vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu. Výzva bola uverejnená tak na našej webovej stránke, ako i na sociálnych sieťach a webovej stránke Združenia miest  a obcí Slovenska (ZMOS). Rovnako sme kontaktovali všetky samosprávy spolupracujúce s ÚSV ROS a všetky okresné mestá na Slovensku.

SEPTEMBER 2023

15. 09. 2023 sme v súlade s harmonogramom výzvy ukončili prijímanie žiadostí o spoluprácu. Nakoľko záujem spolupracovať prejavilo veľké množstvo samospráv, rozhodli sme navýšiť počet spolupracujúcich subjektov z pôvodne plánovaných päť na dvadsaťjeden. Do konca mesiaca september prebehlo zazmluvnenie vybraných zamestnancov úradov.

OKTÓBER 2023

Po úvodných procesno-technických krokoch nasledovala realizácia dvoch úvodných online stretnutí (04.10., 06.10.2023), na ktorých boli nastavené základné podmienky spolupráce. Zároveň sme kolegom z regiónov poskytli všetky potrebné odpovede na otázky ohľadom spolupráce.

""  ""

16. 10. 2023 prebehlo prvé vstupné online školenie k podmienkam a nastaveniu zberu dát s expertami a expertkami ÚSV ROS a Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) - Alenou Holkou Chudžíkovou a Elenou Gallo Kriglerovou. Počas úvodného online stretnutia bol zrealizovaný aj odborný úvod do témy riadenej participácie, odbornými lektorkami ÚSV ROS – Barbarou Gindlovou a Alexandrou Polákovou Suchalovou, na ktorom bola predstavené princípy riadenej participácie v zmysle Metodika pre zavádzanie riadenej participácie krok za krokom - RIADENÁ PARTICIPÁCIA PRE MESTÁ A OBCE (PDF, 368 kB).

""  ""

V týždni od 16. 10. 2023 bola spustená pravidelná online komunita praxe, v rámci ktorej sa môžu kolegovia z regiónov trikrát týždenne pripojiť a konzultovať akékoľvek otázky a podnety. Komunita praxe prebieha týždenne, každú stredu a piatok v čase:   

 • Streda: 8.00 – 9.00 hod. a 13.00 – 14.00 hod.
 • Piatok: 8.00 – 9.00 hod.

NOVEMBER 

 • 08 .11.2023  druhé online školenie. Doobeda sme sa venovali téme DELIBERÁCIA, kde nám kolegyňa Linda Zuzčáková objasnila a priblížila stúpajúci záujem o deliberatívne fóra v súčasnom svete v rámci celkovej skepsy a nedôvery európskej občianskej spoločnosti v demokraciu. 

 • Matúš Lukačovič občianske zhromaždenia v európskych mestách inšpiratívne príklady a do diskusie sa zapojili aj z výsadkárky z Trnavy, ktoré mali reálnu skúsenosť s oslovovaním verejnosti pre verejné zhromaždenie. Praktická časť  školenia prebehla akčne a to simuláciou občianskeho zhromaždenia.
 • v druhej časti sme sa prakticky a podrobne v spolupráci venovali  procesu analýzy zozbieraných dát z dotazníkov(dotazník zamestnanci mesta/obce (DOCX, 41 kB)dotazník vedenie mesta/obce (DOCX, 42 kB)) a metodike (DOCX, 16 kB) spracovania výstupov z dotazníka (lektorky: E. Kriglerová a A. Chudžíková),  
 • Počas novembra stále POKRAČUJE KOMUNITA PRAXE k otázkam a problémom s dotazníkom a prípadným nejasnostiam ohľadom spracovania dát.
  • Streda od 13.00 hod – do 14.00 hod.
  • Piatok od 8.00 hod. – do 9.00 hod.
 • 27.11.2023 – termín pre výsadkárov na odovzdanie analýz za jednotlivé mestá, sumarizácia a odoslanie uvedených analýz na finálne pripomienkovanie - tvorba naratívnych správ (spolu 21 výstupov za zapojené subjekty),

DECEMBER 

 • zasielanie analýz stavu a podmienok pre participáciu za jednotlivé mestá a obce - tvorba naratívnych správ (spolu 21 výstupov za zapojené subjekty), 
 • pripomienkovanie zaslaných výstupov za jednotlivé mestá a obce - spracovanie záverečných analýz stavu a podmienok pre participáciu slúžia pre interné účely zapojených miest a obcí,
 • 15.12.2023 – záverečné neformálne predvianočné online stretnutie ÚSVROS a výsadkárov pilotného testovania priestor na zhodnotenie, reflexiu projektu, ktorého  sa zúčastnili a odvážny pohľad do blízkej budúcnosti. 
 • 20.12.2023 – sumarizačná naratívna správa, ktorá interpretuje výsledky zo zozbieraných dát pod názvom Metodika pre zavádzanie riadenej participácie, 2. časť / Hodnotenie participatívnej praxe v prostredí miestnej územnej samosprávy (PDF, 2 MB), ktorá je výsledkom pilotného testovania stavu a podmienok pre participáciu na lokálnej úrovni v 21 mestách a obciach na Slovensku. Súčasťou dokumentu sú metodické usmernenia a dve verzie dotazníkov, na základe ktorých sme vyzbierali dáta (zamestnanci a vedenie),
 • newsletter QUO VADIS, PARTICIPÁCIA NA SLOVENSKU?, ktorý mapuje a informuje o priebehu aktivity