Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2019, Pondelok
 

8 ročný chlapec nechodil do školy

22. 02. 2016

8 ročný Christopher z Nesvád  za prvý polrok školského roku 2015/2016 vymeškal bez ospravedlnenia 259 vyučovacích hodín.  Aj napriek tomu, že na túto skutočnosť bol zákonný zástupca  školou viac krát upozornený, k náprave nedošlo.  Keďže bol žiak základnej školy vydaný nebezpečenstvu spustnutia tým, že mu bolo umožnené viesť záhaľčivý život bol skutok oznámený na polícii, ktorá začala vo veci konať.

 Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ohrozovanie mravnej  výchovy mládeže. Za tento skutok hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov.