Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Dopravná akcia v Nitrianskom kraji

21. 10. 2015

Krajský dopravný inšpektorát v Nitre vyhlásil na piatok 23.10.2015 dopravnú akciu s celokrajskou pôsobnosťou v čase od 16.30 hod. do 20.30 hod.   Osobitná kontrola bude zameraná na kontrolu  dodržiavania povinností vodičov voči chodcom, na nemotorových účastníkov  cestnej premávky s dôrazom na používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov za zníženej viditeľnosti.  Policajti v rámci celého Nitrianskeho kraja budú kontrolovať dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov  pred alebo počas jazdy u vodičov motorových vozidiel. Vzhľadom k sychravému počasiu apelujeme na účastníkov cestnej premávky k zvýšenej opatrnosti.

 

            Policajné hliadky stretnete tento deň aj v okolí cintorínov  na parkoviskách  a priechodoch pre chodcov. Policajtky z oddelenia komunikácie a prevencie budú  rozdávať reflexné prvky a upozorňovať chodcov a cyklistov na dôležitosť ich nosenia. Aj napriek neustálym upozorneniam zo strany polície si  práve tí najzraniteľnejší  často krát neuvedomujú,   že nestačí len vidieť ale aj byť videný. 

 

Každý účastník cestnej premávky či je to vodič, chodec alebo cyklista, by mal mať na pamäti, že v okamihu ako stúpi na vozovku  sa musí správať tak, aby neohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Tak ako sme tolerantní sami voči sebe naučme sa ohľaduplnosti a tolerantnosti aj  voči iným a nepreceňovali svoje schopnosti.