Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Reakcia na článok z Nového Času

31. 01. 2012

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, žiada o opravu v článku na strane 17 pod názvom „Polícia zareagovala po článku Nového času“. Týmto by sme vás chceli informovať o nepravdivých údajoch, ktoré pani Mikolášiková uverejnila vo svojom článku. Už len samotný názov nie je pravdivý. S pani redaktorkou som mala e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Po niekoľkých telefonátoch som autorke článku vysvetlila, ako polícia v takýchto prípadoch postupuje. Konanie vyšetrovateľky bolo v súlade so zákonom. Nie je pravdou, že vodičský preukaz bol obvinenému odobratý, až na základe článku, ktorý vyšiel 21.12.2011. Pri výsluchu dňa 12. 12.2011 bolo obvinenému oznámené, že pri najbližšom úkone teda 22.12. 2011, mu bude vodičský preukaz odobratý. O tomto vedela aj matka poškodenej, nakoľko bola o tejto skutočnosti vyšetrovateľkou informovaná taktiež 12.12.2011. Pani Mikolášiková dopredu vedela, ako bude vyšetrovateľka postupovať. Je teda z jej strany veľmi neseriózne a nanajvýš zavádzajúce pre verejnosť, že polícia nekonala. Týmto Vás žiadam, aby bol uvedený článok odstránený aj z vašej internetovej stránky. V prílohe Vám zasielam celú e-mailovú komunikáciu s pani Mikolášikovou.